10. Matemaatikalaager

Matemaatikalaager toimus 2023. a Pärnumaa III kooliastme  matemaatikaolümpiaadi parimatele osalejatele sel aastal 22.-23. märtsil Pärnu-Jaagupi Põhikoolis.

Ann-Marii RATTAM
Grete LUME
Liis-Marie KALJUR

Tegu oli kümnendat korda toimunud laagriga, mida korraldasid Pärnu maakonna matemaatikaõpetajad Hille Uustamm, Helen Mitt, Kerdi Mihhailova, Kaidi Vabrit, Moonika Ringas ja Anne Aasamets.

Laagri avas Pärnu-Jaagupi Põhikooli direktor Joel Pulk. 

 

Esimeses töötoas tutvustas  Karel Alliku laagrilistele  Gamecani ja Full Cycle Game Academy tegemisi. Selles keskuses  toimetab väga rahvusvaheline seltskond, kes naudib arvutimängudega tegelemist. Õppekeskus koolitab õpilastest üheksa kuuga Unreal Engine spetsialistid. Unreal Engine oskustega arendajad on videomängutööstuses enimnõutud spetsialistid.

 

Fotojahil osalejad jagunesid viide rühma ja suundusid õue etteantud piltide järgi õiget asukohta leidma ning koos grupiga teemakohaseid  fotosid tegema. Tunni jooksul tuli ümbruskonnast leida seitse asukohta üheteistkümnest. 

 

Rakett 69 võistluseks jaotati osalejad kaheksasse rühma, et lahendada neli erinevat ülesannet. Esimese ülesande teemaks oli koodi murdmine. Tekstist tuli välja lugeda, kui palju erinevaid kulgureid on kosmosesse saadetud. Teiseks teemaks oli punktid, kus pidi A2 paberilt minimaalse aja jooksul kindlaks tegema paberil olevate punktide arvu. Järgmiseks teemaks oli kõrgus, kus 15 minuti jooksul tuli olemasolevatest vahenditest ehitada võimalikult kõrge torn, mis pidi iseseisvalt püsti seisma. Viimaseks tuli aja peale lahendada kuus loogikaülesannet. Võitjaks tuli võistkond Gamma (Liis-Marie, Miia, Grete). 

 

Põgenemistoa võistkonnad said osalejad ise moodustada. Pimedas toas tuli pealambi valguses avada järjest neli tabalukku. 

Võitsid Miia, Elmo, Kaur, Emily. 

 

Põgenemistoaga samal ajal said osalejad saalis nautida seltskonnamänge.

 

Ööbiti klassiruumides põrandal, kuid vilkamatel jätkus indu varahommikuni.

 

Järgmisel hommikul käis voltimise töötuba juhendamas  Tartu Ülikooli Teaduskooli metoodik Raili Vilt. Ta alustas küsimustega:  “Miks on tore olla matemaatikaõpetaja ning mis on matemaatika?”.  Arutlusega jõuti koos  sinnani, et matemaatika on teadus hulkade määratud struktuuridest ja nende omavahelistest seostest. Oluliseks tuleb pidada seda, et kõik, mis kehtib matemaatikas, kehtib ka teistes teadustes. Noorte hulgas tekitas elevust Miki-Hiire definitsioon aritmeetikale. “Aritmeetika on võime arvutada kahekümne piires ilma kingi jalast võtmata”.

 

Laagri lõpus toimus traditsiooniline õnneloos, kus iga osaleja veeretas lototroniga loosipaki, milles olid sponsorite poolt saadetud meened. 

Loosipakkidesse panustasid: 

Tartu Ülikool – https://ut.ee/et/avaleht

Tartu Ülikooli Teaduskool – https://teaduskool.ut.ee/

Taltech – https://taltech.ee/

Eesti Maaülikool – https://www.emu.ee/

OKOK Vaba Aja Keskus – https://okok.ee/

ÕÜ Hellar@Pojad – https://hellarjapojad.eu/

Rakett 69 ja põgenemistoa võtjatele oli auhinnad välja pannud Tartu Teaduskeskus Ahhaa https://ahhaa.ee/et.

 

Laager lõppes sünnipäevatordi söömisega.

Laagrit finantseeris Pärnumaa Omavalitsuste Liit – https://pol.parnumaa.ee/ ja osalevate õpilaste koolid.

Kirjatarga toimetuse märkamised

Mis oli selles laagris erakordne? Matemaatiline põgenemistuba.

Mida osalejad õppisid?  Voltimist, arvutimängude loomist.

Arvamus kogu üritusele.  Tore oli jälle kohtuda sõpradega, keda polnud tükk aega näinud.  Töötubade ülesanded ning tegevused olid toredad.