Aprill! Operatsioon “õpilasvahetus”

Kirjatark mõtles välja väikesed vimkad, et 1. aprillil ninapidi vedada oma kaasõpilasi.  

Nalja algne plaan oli vene keele õpetajat Reginat ninapidi vedada. 8.a klassi Hanna pidi minema 8.b klassi Tuuli Marleni asemel vene keele tundi. 8.b klass teadis nalja plaanist ja pidi kaasa mängima. AGA …  8.b Gregor ja Laurits rikkusid nalja sellega ära, et ütlesid õpetajale enne, kui õpetaja klassi jõudis, et Hanna tuleb tundi. Kättemaks on magus! Kirjatarga toimetus lahendas olukorra kiirelt ja palus appi direktori ja õppealajuhataja. Karmil toonil kutsuti poisid tunnist välja. Direktor käskis rääkida, mis pättusega nad hakkama on saanud. Nalja ära rikkumise eest pidid nad printsessidena tundi tagasi minema, roosad kroonid peas ja võlukepid käes.

Nalja rikkujad paluti õppealajuhataja ja direktori poolt tunnist välja. Foto: toimetus
Laurits ja Gregor said ise aprillinalja ohvriks. Foto: toimetus

7.b klassi Ingeliinaga vahetas koha ära 8.a Eliise. Ajalooõpetaja Helle oli “õpilasvahetusest” teadlik ja mängis kaasa. Tunni alguses küsis Ingeliina end tunnist välja ja asemele ilmus Eliise. Alguses, kui Eliise klassi astus, ütles keegi “Tere”, kuid keegi ei teinud sellest väga välja. Korra oli kuulda ka vaikset sosinat, kuid kõva häälega ei julgenud keegi midagi välja öelda. Tervelt 15 minutit istus Eliise Ingeliina asemel tunnis ja tegi tööd kaasa. Siis pidi klass hakkama Kahooti mängima ja kõik tõusid püsti ja hakkasid kohti vahetama ja kõva häälega rääkima. 2-3 inimest küsisid, kas Ingeliina on hetkega pikemaks kasvanud ja kuna paljud juba nägid Eliiset, siis seletas Eliise ära, et tegu on Kirjatarga eksperimendiga ja et nad kõik said nalja osaliseks.

Ingeliina pinginaaber Edith on täiesti sõnatu, sest tema kõrvale maandus õiges dressipluusis täitsa vale tüdruk. Foto: Helle Berg

 

8.a klassi Eliise asemel läks õpetaja Anne matemaatika tundi 7.b klassi õpilane Ingeliina. Eliise pinginaaber Jaan vaatas väga kahtlustavalt, kui tema kõrvale seadis end istuma hoopis teise näoga tüdruk. Ta ei öelnud aga mitte midagi. Kõik sosistasid omavahel, aga õpetaja poole ei pöördunud mitte keegi. Kuna kõik olid vaikselt, siis pidi Ingeliina palju raskemaid matemaatika ülesandeid tunni lõpuni tegema. Lisaks ei saanud ta tunni lõpuks “Aprill!” hüüda.

Jaani nägu oli terve tunni üks suur küsimärk. Foto: toimetus
Ingeliina kirjutas terve tunni vapralt valemeid, sest kõik olid “õpilasvahetusest” täiesti sõnatud. Foto: toimetus

6.a klassi Sandra küsis kunstiõpetuse tunnist välja ja tema asemel läks tundi tagasi hoopis 5.a klassi õpilane Anette. Õpetaja Kadriga oli salaplaan tehtud, et ninapidi vedada tervet klassi. Anette jätkas Sandra tööd ja õpetaja pöördus Anette poole Sandra nimega. Klassi poisid hakkasid itsitama ja klassi tüdrukud vaatasid imelikult otsa. Keegi ütles “Sandra” ja Anette ka kohe reageeris oma “valenimele”. Seejärel küsis üks poiss: “Mis on Sinu vendade nimed?” Ühel hetkel ütles üks poiss: “Vaadake, ise ta ei võta ju Sandra mõõtu täis.” Kui Anette ehk vale-Sandra töö ära viis, siis hüüdsid nad koos õpetajaga “APRILL!” Selle peale siis keegi hüüatas üle teiste “Ma ju ütlesin!!!”