Abiturient tähendab õpiabi!

Koolilehe Kirjatark toimetus pöördus 2.a ja 2.b klassi õpilaste poole, et nad paneksid kirja, kuidas nemad saavad aru järgmistest koolielus kasutatavastest sõnadest: pedagoog, abiturient, direktor, vahetund, klassijuhataja, koolitus ja arenguvestlus. Lisaks mõistetele pidid lapsed joonistama SUPERÕPETAJA pildi.