Githa Sügisesäral

Kärt Mia KINGLA
Dagne ORIEHOV
Ketter REINHOLD

Võimlemisrühm Githa käis 4. novembril Pärnus Spordihallis toimunud festivalil ,,Sügisesära“ esinemas.

Githast osales seal 4 rühma, 2.klass, 3-5.klass, vilistlased ja daamid. Seal esines 42 rühma. Kõige rohkem rühmi oli Githast. Kontsert oli kaheosaline, kus esines 3-5 klass (ehk Žestika rühm) teises osas esimesena. Me esinesime fitnessrulli kavaga.