Ruth Kurm: Ära karda teha vigu, sest vigadest õpitakse

Kateriin SCHÄR

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis töötab oktoobrist abiõpetajana Ruth Kurm.  Esitasime talle mõned küsimused, et temaga paremini tuttavaks saada.

1. Mis teeb õpetajaameti Teie jaoks tähendusrikkaks?

Õpetajaameti teeb minu jaoks tähendusrikkaks võimalus areneda ja edasi õppida. Mulle meeldib õppida ning kool on ideaalne koht, kus omandatud teadmisi töösse rakendada ja õpilastega katsetada saab. Samas teeb ka töö mitmekesisus selle ameti minu jaoks tähendusrikkaks. Nimelt ei ole ükski päev täpselt samasugune: tunni teemad ja tegevused on varieeruvad, mis teebki selle põnevaks.

2. Mis on parim nõuanne, mis Teile õpetamise kohta on antud?

,,Ära karda teha vigu, sest vigadest õpitakse.” Ühest küljest võib mõelda, et õpetaja on õpilastele eeskuju ning seega ei saa ta ka endale vigu lubada. Teisest küljest on aga ka õpetaja inimene, kes õpib täpselt samamoodi nagu õpilasedki. Leian, et vigade tegemine ja nendest õppimine on enesearengus üks tähtsamatest õpikohtadest.

3.  Millised on õpetamise juures kõige suuremad väljakutsed?

Foto: Sandra Kivimurru

Esialgu, noore õpetajana kindlasti enesekehtestamine. Seda seetõttu, et sellest tulenevalt kujuneb ka edasine õppetöö edukaks või mitte. Kui õpetaja on ennast klassi ees kehtestanud, siis järgmine väljakutse on õpilastele õpitu edastamine nii, et kõik lapsed sellest õpivad. Ühtlasi leian, et vastavalt õpilaste eale, on teinekord pisut keeruline ka õpilaseni jõuda ja koostööd saavutada. Õpetaja ja õpilase vaheline koostöö on aga õppeedukuse aluseks.

4. Kuidas Te suudate säilitada klassiruumis juhirolli?

Juhirolli säilitamiseks peab õpetaja oskama ennast eelkõige kehtestada ja omama teatud iseloomuomadusi, mis seda toetavad. Näiteks selge diktsioon ja kindel hääletoon, enesekindel hoiak, konkreetsus, oskus õpilasi õppetöösse suunata ja motiveerida.

 5. Kuidas hoiate end organiseerituna?

Kasutan selleks märkmikku, kus on kirjas olulised toimingud ja tulevased sündmused. Nii on info nähtav ja ühes kohas.

 6. Millele võiks tähelepanu pöörata kõik alustavad õpetajad?

Esiteks kindlasti sellele, et alguses ei ole mõeldav, et noor inimene tuleb tööle ja kõike kohe oskab. Õpingud  on üks asi, kuid töötamine hoopis teine. Teiseks tuleb meeles pidada, et kui vajad abi, siis ära karda seda küsida. Kolmandaks leian, et põhjalikkus ja organiseeritus tasub ennast ära ning seetõttu tasub neile aspektidele alustades ja ka hiljem tähelepanu pöörata.

 

Täname!