Rogainija Markus

Sandra RULL

Markus Kaljur õpib 5.a klassis. Ta tegeleb palju spordiga. Markuse kaks põhihobi on orienteerumine ja jooksmine.

Mis hobidega sa tegeled?

Orienteerumisega ja jooksmisega.

Miks sa need hobid valisid?

Orienteerumine on meie pere hobi, teeme seda kõik koos. Minu isa on ise sellega kaua tegelenud ning väga paljudele seda õpetanud. Jooksmisega tegeleme ka kogu perega.

Mis on rogain?

Rogain on pika kontrollajaga võistkondlik valikorienteerumine. Ehk siis nagu mitme tunnine matk metsas, kus tuleb läbida kontrollpunkte. Need, kes on kiiremad ja tugevamad jooksevad terve rogaini aja. Rogaine on nelja-, kuue-, kaheksa- ja  24-tunniseid. Mina olen teinud nelja, kuue ja kaheksatunniseid rogaine. Osades rogainides on ka lisaülesanded, mida tuleb koos võistkonnaga lahendada.

Miks sa selle alaga tegeled?

See arendab loogilist mõtlemist ja õpetab arvestama kaaslas(t)ega, teineteise mõistmist ja koostööd erinevates olukordades. Tuleb teha kiireid otsuseid  ja need omavahel kokku leppida: kuidas punkti minna ja milline oleks kõige kiirem ja sobilikum variant punktini. Tuleb arvestada kaaslas(t)e vastupidavust ja vastavalt sellele valida tempo, kuidas rogain läbida.

Suur tänu vastuste eest!