Intervjuu õpetaja Teiloga

Anette EINMANN

Õpetaja Teilo Tõnn London oli meie koolis loodusainete praktikant.

Selleks et uut õpetajat paremini tundma õppida tegime temaga intervjuu.

1. Kus Te õppisite/õpite?

Õppisin põhikoolis ja gümnaasiumis C.R. Jakobsoni nimelises Gümnaasiumis (Viljandis). Praeguseks on see asutus muutunud põhikooliks. Hiljem õppisin veel Eesti Maaülikoolis bioloogiaga seotud erialal ja magistriõpet teen Tartu Ülikoolis (gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja erialal).

Foto: Anette EINMANN

2. Millega Te olete varem tegelenud?

Rändasin välismaailmas ja mingil määral ka sisemaailmas, sest mind huvitab inimpsühholoogia. Tegin nooruses Eestis ja välismaal erinevaid lihttöid. Uurisin kunagi ökokogukondi ja hipikogukondi ning leidsin sealt endale sõpru. Kuna ühendus loodusega on olnud mulle elus oluline, siis läksin õppima ökosüsteemide bioloogiat. Olen avastanud, et tunnen ennast kõige paremini, kui elan keset loodust, vanavanemate pärandatud talus. Tegelesin palju aastaid selle seisukorra parandamisega. Mu hobideks on lisaks veel krüptorahadesse investeerimine ja artiklite tõlkimine.

3. Miks Te valisite just Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi praktikaks?

Soovisin seda kooli paremini tundma õppida, sest see asub mulle lähedal, elan Kanakülas. 

4. Mis võlus õpetaja ameti juures?

Soovin anda enda panuse ühiskonnale õpetajana töötades. Õpetajatöö on tõeline looming. Ei ole ühesuguseid aastaid, ühesuguseid klasse: iga hetk on uus ja loominguliselt proovile panev. On vähe ameteid, kus on nii mitmekülgsed võimalused enda täiendamiseks ja pidev motivatsioon arenguks.

5. Mida Te ootate õpetaja ametist?

Et ei oleks ideoloogilist surutist: teaduspõhiseid seisukohti on erinevaid, loodan et ei hakata teaduse nime all poliitilisi otsuseid peale suruma. Ootan ka seda, et raskusi ja probleeme oleks täpselt nii palju, et on nendega võimalik hästi toime tulla.

6. Kuidas on Teil praegu õpetajana läinud?

Juhendajad on olnud väga toetavad ja sõbralikud. Gümnaasiumiõpilastega oli rõõm koostööd teha. Põhikoolis oli mõnede klassidega keerulisem, aga lõpuks sujus kõik ilma suuremate probleemideta. Kogemus näitas, et suudan selle tööga toime tulla. Arenguks on muidugi piisavalt palju ruumi, aga see on alustavale õpetajale tavapärane.

7. Kes Te olete?

Identiteeti tuleks vaadelda kui pidevat protsessi. Staatilise hetktõmmise asemel peaksime omaks võtma voolava enesetunde, mille käigus kujundame end pidevalt ümber, korraldame ümber ja mõtleme ümber. 

Väidetavalt eksisteerib universum voolava potentsiaali olekus. Ja on oluline mõista, et me oleme tõepoolest osa sellest universumist. Eesmärk on siis sellele potentsiaalile ligi pääseda, säilitades meie identiteedi osi, mis meid jätkuvalt hästi teenivad, ja vabanedes vanadest, harjumuspärastest osadest, mis meid piiravad. Seda protsessi nimetatakse positiivseks lagunemiseks. See võimaldab meil leida tasakaal eelnevalt käsitletud äärmuste vahel ja astuda suhtesse minaga, kes pühendub isiklikule arengule.

8. Kust Te pärit olete?

Kui hing asub oma avastuste retkele individuaalse olendina, kannab ta endas igatsust ühtsuse järele, igatsust kuuluda millessegi enesest suuremasse. Sügaval sisimas on hingel säilinud mälestus teadvuse seisundist, milles kõik oli üks, kus ei olnud “mind” ja “teisi”. See on see, mida ta peab Koduks: ekstaatiline ühtsustunne, täieliku turvalisuse ja voolavuse seisund. Selle mälestusega sügaval sisimas alustasin oma teekonda reaalsuses, läbides lugematult hulgal sisemisi ja välimisi kogemusi.  

Suur tänu intervjuu eest