Inge Post: Kilingi-Nõmme meeldis mulle, sest siin oli palju männimetsa ja väga ilus loodus

Anne AASAMETS

„Mõtlesin, et töötan kolm kohustuslikku aastat ära ja kui suunamine lõpeb, siis valin võib-olla midagi muud“, ütles Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi keemiaõpetaja Inge Post oma pildialbumit lehitsedes.

PILT 1. Aastal 1978, kui tulin Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi tööle.

Sündisin Valga linnas. Sellel ajal elasime Valgamaal Viira talus. Minu esimene kool oli neljaklassiline Lõve algkool.  Juba põhikooli ajal sain harjutada õpetaja tööd. Meie külas oli õpilane, kellel olid matemaatikaga väga suured raskused. Tema ema palus, et ma õpetaksin teda. Ta oli tagasihoidlike võimetega ja ilmselt olid õppimisse jäänud suured lüngad. Minuga sai ta sobivas tempos õppida. Kui ta sai lõpueksamil hindeks nelja, siis sain aru, et ma saan õpetamisega hakkama. Edasi õppisin Tõrva Gümnaasiumis keemia eriklassis ja seetõttu oli ka kerge valida Tartu Ülikoolis erialaks keemia.

Meid võeti Tartu Ülikooli keemia erialale õppima 50 ja  lõpetas 16. Paljud kukkusid koolist välja halva õppeedukuse pärast, mõnel olid ka tugevad allergilised reaktsioonid keemiliste ainete suhtes, mida praktikumides kasutasime.

Mul oli kooli tööle suunamises mitu valikut: Pärnu-Jaagupi, Jõgeva ja Kilingi-Nõmme. Käisime kohtadel koole vaatamas. Kilingi-Nõmme meeldis mulle, sest siin oli palju männimetsa ja väga ilus loodus. Lisaks oli ka väga hea bussiühendus.

See on minu esimene töökoht ja siia olen ma jäänud. Alguses küll mõtlesin, et töötan kolm kohustuslikku aastat ära ja kui suunamine lõpeb, siis valin võib-olla midagi muud. Aga mulle meeldis siin ja siia ma jäin.

 

PILT 2. 1984. Minu väike pere. Ema, isa ja mina. Isa sünnipäev 6. veebruaril.

Olin vanemate ainuke laps. Isa töötas maaparanduses melioraatorina ja hiljem metsatehnikuna. Emal oli kodumajanduskooli haridus ja ta oskas väga hästi pidulaudu valmistada. Sellel ajal oli palju pidusid ja siis olid hinnas inimesed, kes hästi süüa teha oskasid. Ema oli kunstikalduvustega, joonistas väga hästi, tikkis, heegeldas ja oskas kangast kududa.

PILT 3. 1984. Isa sünnipäev. Tagaplaanil suur kummipuu.

Meil oli kodus hästi palju rohelust, väga palju lilli. See kummipuu kasvas üsna vanaks, kuid praegu on sellest puust alles ainult väike oks. Mul on kodus väike toakask selle kummipuu asemel, sest suured puud ei mahu lihtsalt  minu väikesesse korterisse.

PILT 4. 1992. Minu tütar Ingrid kanadega.

Minu vanemad elasid varem Jõgevestel,  Väikese Emajõe ääres.  Vanematel olid hästi sõbralikud kanad. Ma õpetasin neid peo pealt sööma ja kui me maale läksime, siis nad tulid jooksuga. Üks oli tavaliselt minul ja teine Ingridil, käisid meil kogu aeg järel. Loomad on mulle kogu aeg meeldinud.

PILT 5. 1994. a. Minu pere: Ingrid, Juhan ja mina.

Raamatuid on meil kodus palju. Mingi uuringu kohaselt pidi eesti pere kohta olema keskmiselt 218 raamatut. Meil on vähemalt kolm-neli korda rohkem.  Oleme peres kõik lugejad. Juhan luges eriti palju. Juristina töötamine ja mälumängud nõudsid pidevat enesetäiendamist. Kui Ingridil on vaba aeg, siis tema loeb ka väga palju.

Laual olev lina on minu ema tehtud. Tema käsitööd olen ma alati imetlenud.

PILT 6. 1986. Minu teise lennu tutipäev.

 

See klass oli hästi püüdlik, tore ja sõbralik klass. Mulle on kõik klassid väga meeldinud.  Mul on olnud 6 lendu, esimene lõpetas 1981. a. Kolme neist olen juhatanud alates viiendast klassist ja kolme ainult gümnaasiumiastmes. Kui nüüd oli kokkutulek, siis esimese lennu omad ütlesid, et nemad alustasid 47 aastat tagasi ning on ammu kooli  lõpetanud, aga mina alustasin 40 aastat tagasi, aga ei ole ikka veel lõpetanud.

Esimene lend naeris viimasel kokkutulekul, et olin öelnud neile kunagi, et „Naine võta ikka naabertalust, keda tunned käsist-jalust“. Nüüd ongi neil klassis kolm abielupaari.

PILT 7. Parimad sõbrad aastal 2000.

Pildil on kaks head last – Ingrid ja Kai – lahutamatud sõbrad kooli ajal. Põhikoolis olid mõlemad olümpiaadidel maakonnas esimesed ja käisime ka vabariigis. On siiani suured sõbrad. Ingrid lõpetas kevadel residentuuri ja on praegu Tallinna Regionaalhaigla arst.  Kai lõpetas ülikoolis psühholoogia eriala  ja töötab psühholoogina ning teeb Tartu Ülikoolis teaduslikku tööd.

PILT 8. Juhani tehtud pilt 90ndatel.

Kilingi-Nõmmes ema-isa kodu juures, Pärnu mnt 123 olev põlistamm. Minu vanemad elasid Jõgevestel metsatehniku majas ning kui nad pensionile jäid ja uue elamise vaatama pidid, siis  ostsid 1984. a Kilingi-Nõmme maja, et mulle lähemale elama tulla.

PILT 9. 2000. a. Ingridi ja Juhani koostöö.

Kilingi-Nõmme kesklinna pargis tehtud pilt. See vana puu on praeguseks  maha võetud.

PILT 10. 2000. Juhani tehtud pilt. Igal juhul tee viib kusagile, kus paistab üks valgusekiir.

Mul on alles mitusada looduspilti, mis on Kilingi-Nõmmes tehtud.

 

PILT 11. Ilus soov lõppevaks aastaks.

Selle kaardi saatis eelmisel aastal minu tädi, kes töötas arstina. Teine tädi oli mul rahvakohtunik. Ingrid pidaski elukutset valides plaani, kas minna arstiks või juristiks õppima.