KiNG õpilasesindus 2016 sügisel

Mauri-Rein LEHIKOINEN
Mauri-Rein LEHIKOINEN

Meie õpilasesindusse kuuluvad 5.-12. klassi esindajad, kokku on 23 liiget.

Esindusel on valitud president ja asepresidendid. Valimine toimus õpilasesinduse koosolekul, kus kõik kandidaadid tutvustasid ennast – oma huvisid, kogemusi erinevate gruppide juhtimisel, mõtteid, miks nad on valmis kandideerima õpilasesinduse juhatusse. Juhatus valiti avaliku hääletusega ja presidendiks valiti Mauri Lehikoinen, asepresidentideks  Maria Visnapuu ja Kaimo Perillus.

Esindus korraldas aasta alguses ka lemmikõpetaja valimise ja tiitlite valmistamise. Teist aastat valitakse lemmikõpetajad igas kooliastmes eraldi, valituks osutuvad enim hääli saanud õpetajad. Selle aasta õpetajate päeval tunnustasid õpilased lemmikõpetaja tiitliga järgmisi õpetajaid: Eha Kipri, Raivo Tõnisson ja Ly Lünekund.

Selle aasta esimene veerand lõppes esinduse jaoks põneva sündmusega. Mõned liikmed käisid Vändra Gümnaasiumis nende õpilasesinduse tööd vaatamas.

Samal ajal kui teised käisid Vändra õpilasesindusega tutvumas võtsin mina osa õpilasesinduste regionaalsest koolitusest Pärnus ning Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekust. Ametlike osade ajal tegi Õpilasliidu tegevmeeskond ülevaate tehtust ja kinnitatati järgmise aasta tegevuskava ning eelarve. Samuti toimus ühe päevakorrapunktina kodukorra muutmine, mida viimati tehti aastal 2012. Lisaks ametlikele osadele toimusid meelelahutuslikud koolitused, õpitoad, meeskondadevaheline võistlus, kus pidi välja reklaamima uue olümpiaala, ning Olümpose olümpia stiilis pidu.

Esinduses oleme arutanud ka iga aastase Playboxi toimumise aega ja jõuluaja mõtteid.

Meil on plaanis korraldada meie õpilasendusele koolitus, mis peaks aitama meil paremini hakkama saama esindamise alal, koolitama tuleks Eesti Õpilasesinduste Liidu liige.

Veerandi viimasel päeval, 21. oktoobril kutsus meie õpilasesindust külla Vändra Gümnaasiumi õpilasesindus „Jats“.

Võtsime kutse rõõmuga vastu ning saime osa põnevast päevast Vändras.
Kord iga paari kuu tagant on neil koolis eraldi õpilasesinduse päev – see tähendab, et esinduse liikmed tegelevad terve päeva mõne sündmuse korraldamisega. Sellel päeval tegid nad ettevalmistusi detsembris toimuvaks Playboxiks. Me tundsime, et meid oodati, sest kohale jõudes ootasid meid esinduse liikmed tervitusplakatite ja õhupallidega. Alguses tutvusime omavahel ja mängisime ühiselt mänge. Päev jätkus Playboxi ettevalmistustega ja saime osaleda nende tegemistes. Tegime koos plakatit ja osalesime vaheklippide filmimisel. Meie jäime selle päevaga rahule. See andis väga hea kogemuse ja saime näha teise kooli õpilasesinduse tööpäeva. Saime ideid plakatite tegemisel, ülespanemisel (plakatid rippusid lae all – kõigile nähtavad ja tõmbasid tähelepanu). Meeldis idee, et Playboxi esinemiste vahele tehti videoklipid. Need valmisid kõik selle päeva jooksul. Saime ise aidata ja vastutasuks mõtteid, mida ja kuidas saaksime ise oma koolis korraldada. Meile meeldis see päev väga ja võiks selliseid asju rohkem korraldada.

Vändra gümnaasiumi esindust külastasid: Triinu, Hedvig, Age-Mariete, Maiken, Agnes, Airiin, Maria ja Kaia-Liina.

Vändra ja Kilingi-Nõmme õpilasesindused. FOTO: erakogu
Vändra ja Kilingi-Nõmme õpilasesindused. FOTO: erakogu