Demokraatia seminar

Demokraatia seminari eesmärgiks oli õpetada õpilastele aktiivset osalust ja kaasatust koolielus.

Anette EINMANN

Demokraatia seminar toimus 30. oktoobril Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Demokraatia seminaril käisid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist Tuule Lind, Jass Välja,  Anette Einmann ja Elmar Jefimov.

Demokraatia seminaril räägiti põhiliselt õpilaste muredest koolis. Meil oli kaks töötuba: esimeses panime kirja õpilaste probleemid ja teises tegime neist plakati, kuhu peale kirjutasime probleemide lahendusi. Probleemideks oli näiteks liiga raske koolikott, suur õpikoormus, grupitööde tegemine tunnis, vähe pädevaid õpetajaid jne.

Meie töötoas üleskirjutatud probleemidest tegime väikese kokkuvõtte.

Elmar Jefimov (6b) – Kodused ülesanded eKoolis

eKooli tuleb info liiga hilja. Näiteks mõnel õpilasel on õhtul aeg planeeritud õppimiseks ja hiljem ta enam ei jõua õppimisega tegeleda, sest huviringid võtavad oma aja. Kui õpetaja paneb õppimise liiga hilja, siis ei tea õpilane sellega enam arvestada ja õhtul hilja koju jõudes ei jõua enam sellega tegeleda.

Lahenduseks oleks see, et õpetajad võiksid panna eKooli õppimise kohe pärast tundi.

Jass Välja (7a) – Öö ei ole õppimiseks

Öö ei ole õppimiseks, paljud asjad jäävad tegemata. Probleemi tekitavad näiteks telefon, arvuti, huviringid.

Huviringid kestavad kaua ja toimuvad õhtuti. Arvuti ja telefon on väga kaasahaaravad. Need tegelikult röövivad aega ja mängitakse ööni. Ei magata end välja ja ei jõuta tööd kaasa teha ja nii jääbki rohkem asju kodus teha. Tunnis ei jõuta asju ära teha ja antakse palju kodutööd.

Lahenduseks oleks see, et peab rohkem teadvustama lastele, et ei saa ööni arvutis/telefonis mängida. Peab õigel ajal magama minema. Peab ka õigel ajal ära õppima.

Anette Einmann (6a) – Jälle see grupitöö

Grupitöö probleemid olid: keegi ei taha kellegagi koos töötada, ei arvesta teiste inimeste vastuseid, üks või kaks õpilast teevad töö ära teised lihtsalt istuvad ja kõik saavad hea hinde, üks segab terve rühma tööd, õpilane on olnud mingi teema juures puudunud ja teised teevad sellel päeval kui ta kooli tuleb kontrolltöö või midagi mis on hindeline.

Lahenduseks oleks see, et õpilased paneksid ise grupid kokku või õpetaja paneb ise grupid kokku ja hindab igat inimest individuaalset. Kui keegi segab, paneb õpetaja ta eraldi istuma ja tegema individuaalset tööd. Kui keegi on teema juures puudunud, siis õpetaja annab talle teise töö ja jätab ta pärast tunde seda teemat õppima.