Virtuaalsed pranglimisvõistlused

Helene LOORENTS 12.klass

Koroonapiirangute tõttu toimusid sel aastal pranglimise nii eestisisene kui ka rahvusvaheline finaal online-võistlusena. 

Vabariiklik finaal Google Meet’is. Foto: Anne Aasamets

31. märtsil vabariiklikul peastarvutamisevõistluse meistrivõistlusel esindasid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ja Pärnumaad Andero Stig Saaarpere, Rico Kalde, Birthe Lall ja Helene Loorents. Sarnaselt maakondlikele finaalidele, toimus ka vabariiklik finaal internetivahendusel. Kõikidel võistlejatel tuli võistluse ajal hoida kaamera tööl ning suhtlus võistlejate ning korraldajate vahel toimus läbi Google Meet’i keskkonna. Ka autasustamine toimus samas keskkonnas. Diplomid ja medalid toimetati võistlejateni posti teel.

Vastavalt vanuseklassidele olid saavutatud kohad järgmised:

Andero Stig Saarpere – 13. koht

Rico Kalde – 10. koht

Birthe Lall – 5. koht

Helene Loorents – III koht

Finalistid Birthe ja Helene. Foto: Anne Aasamets

Birthe ja Helene pääsesid edasi rahvusvahelisse finaali, mis toimus 24. aprillil. Ka rahvusvaheline finaal toimus online. Sel korral olid võistlusreeglid karmimad kui kuu tagasi toimunud võistlusel. Nimelt pidi iga võistleja näitama ennast kaamerasse kogu võistlemise aja. Nii said koordinaatorid jälgida, kuidas finalistid arvutavad ning kontrollida, kas keegi kasutab ebaausaid võtteid.

Rahvusvahelisel võistlusel olid esindatud 6. riigi peastarvutajad (Eesti, Läti, Leedu, Sloveenia, Ukraina ja Gruusia). Võistluseelse tutvustuse tegid kõikide riikide koordinaatorid Youtube vahendusel, suhtluskeskkonnaks võistluse ajal valiti sel korral Zoom. Saavutatud kohad ja võistlustulemused avalikustati Youtube videona. Iga võistlusklassi kolme parimat pranglijat autasustatakse diplomite ja medalitega. 4.-23. koha saanud võistlejad saavad e-diplomid.

Nii Birthe kui ka Helene võistlesid Neidude vanusegrupis ning saavutatud kohad olid järgmised:

 

Birthe Lall – 15. koht.  Foto: Anne Aasamets
Helene Loorents – 4. koht. Foto: Anne Aasamets
Rahvusvaheline finaali ülekanne Youtube’s. Foto: Anne Aasamets