Tunnustus GLOBE virtuaalkonverentsilt

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilased osalesid uurimisprojektiga „The impact of weather on air quality“ GLOBE ülemaailmsel virtuaalsel teaduskonverentsil (GLOBE IVSS 2020) ja pälvisid ainsa Eesti tööna kõrgeima taseme tunnustuse. Konkursile laekus kokku 263 tööd 29st riigist.

Töö autorid Johannes-Aleksander Raid, Hans-Kristjan Raid, Berit Vahter, Johanna Tammist ja Hanna Tali kasutasid oma töös aastate jooksul erinevate õpilaste poolt kogutud mõõtmistulemusi Kilingi-Nõmme ilma kohta ja uurisid, millised seosed esinevad tahma ning õhutemperatuuri, -rõhu ja sademete vahel.

Konkurss on õpilastele suurepärane võimalus tutvustada enda mõõtmisi ja nende põhjal saadud uurimistulemusi ülemaailmselt ning saada tagasisidet ekspertidelt. Retsensendid tõid välja, et töö tulemused ja metoodika on rakendatavad piirkonna keskkonnaseisundi monitoorimisel ning kasutatud andmeid on hästi omavahel seostatud.

Õpilasi juhendasid Kilingi-Nõmme gümnaasiumi geograafiaõpetaja Elli Altin ja Tartu Ülikooli doktorant Laura Altin.