SAARDE KÕMIN 2023 – esmakordne ning õnnestunud

Artikli autor: Markus KALJUR

Märtsikuu teisel nädalavahetusel kogunesid Tihemetsa sõdurikodusse hakkajamad Kikepera malevkonna noored, Kilingi-Nõmmest, Häädemeestelt, Uulust ja Surjust, et omavahel mõõtu võtta esmakordselt korraldatud militaarspordivõistlusel Saarde Kõmin.

Nagu mainitud sai, oli tegemist esmakordselt korraldatud võistlusega, mille peakorraldaja, Kikepera malevkonna kaitseliitlane Markus Kaljur, oma uurimistöö raames läbi viis.

Võistkondi startis rajale 10, sel korral siis 5 Noorte Kotkaste ja 5 Kodutütarde võistkonda ning see oli ka esimest korda toimunud võistluse ülempiir. Ka peakorraldaja mainis, et arv sai etteantud, kuna ei saanud olla lõpuni kindel, kas kogu võistlus õnnestub nii nagu plaanitud.

Seega oli Saarde valla metsades, Tihemetsa ja Kilingi-Nõmme vahelisel alal, korraldajate ettevalmistatud ülesandeid täitmas tublisti üle neljakümne poisi ja tüdruku – ikka selleks, et selgitada välja parim võistkond, kes suudab mõelda, tegutseda ja ülesandeid täita füüsilise koormuse ja pingete kiuste.

Ülesannete valikul, mille hulka kuulusid näiteks õlilambi valmistamine, vee- ja tuleohutus, koordinaatide määramine, traditsiooniline takistusrada, meditsiini- ja sideülesanne, lähtus peakorraldaja ka sellest, et võistlejad saaksid kasutada oskusi, mis on tarvilikud nii enda kui teiste abistamiseks ekstreemsetes oludes. Vaja läks nii meeskonnatööd kui nutikust.

Peakorraldaja Markus nendib, ent ükski võistlus ei saaks toimuda, kui poleks korraldajaid ja võistlejaid: „Ma tänan kõiki Kikepera malevkonna relvavendasid, kes abistasid nõu ja jõuga. Samuti Pärnumaa vanemaid noorkotkaid ja kodutütreid: Karina-Mirtel Dervojed, Maribel Tamme, Kristjan Kasepõld, Eerika Sarapuu ja Mariliis Puusepp. Tänusõnad lähevad ka vee- ja tuleohutuse punkti teinud Saarde Vabatahtlikele Pritsumeestele koosseisus: Eiko Tammist, Ivo Pesti ja Andro Lemmik. Oma panuse võistlusesse andsid ka Saarde vald ning Maitliis OÜ, kes toetasid Kodutütarde ja Noorte Kotkaste arvestuses esikolmikut.“

Osalejate kinnitusel oli esmakordselt ja hästi korraldatud võistluse eripäraks see, et kaotajaid siin pole. Kõik võidavad ­– kasvõi mõne uue teadmise.

Kodutütarde arvestuses pani oma nime maksma Saarde rühma võistkond „Kodukanamunad“ ning Noorte Kotkaste arvestuses samuti esinduslik Saarde rühma võistkond „Hobused“.

Uulu Noorkotkad liikumas sidepunkti. Foto: Karri Kaas
Pildil on Ikla Hundid (Häädemeeste rühm), Hobused (Saarde rühm) ja Saarde Oinad (Saarde rühm). Foto: Jaan-Markus Raid