ÕPIFEST 2019

Hanna TALI

Õpifest on võistlus, kus 3-liikmeline tiim peab tegema ühe huvitava 20 minutit kestva koolitunni. Lõimida tuleb vähemalt 2 õppeainet ja planeerida tund nii, et õpilased saaksid tunnis kaasa tegutseda.

Esimeses voorus tuli teha kuni 3-minutiline enda tundi tutvustav video.

Esimesest voorust valiti finaali 6 tiimi, nende seas ka meie kooli 8.a tiim koosseisuga Rasmus Rist, Hans-Kristjan Raid, Hanna Tali.

Enne finaali 12. veebruaril toimus Õpifesti infopäev Eesti Rahva Muuseumis, kuhu kutsuti esimesest voorust välja valitud. Infopäeval toimus loeng, kus räägiti, milline peaks välja nägema üks koolitund ja kuidas seda huvitavaks teha ning mis asjadega peaks arvestama koolitunni tegemisel. Pärast loengut oli ERMi peal muuseumitund, kus räägiti, kuidas muuseumil näitust teha. Igal infopäeval osalejal paluti ka endaga üks endale oluline ese kaasa võtta, mida muuseumitunni lõpus kirjeldati. Kirjeldama pidi nii nagu see ese oleks näitusel.

Kaheksandikud muuseumitunnis. Foto: Maria Kilk

Kuu aega pärast infopäeva 12.märtsil toimus Eesti Rahva Muuseumis Õpifesti finaal. Kohal oli ka žürii. Finaalis viis iga tiim läbi enda ette valmistatud tunni. Meie kooli tiim tegi oma tunnis kiiresti vahukoorest jäätist soola ja jää abil. Teistes tundides käsitleti erinevaid teemasid näiteks päikesesüsteem, rootsi keel, tervis, ajalugu ja legendid. Pärast tundide läbiviimist läks iga tiim koos neile antud juhendajaga ERMi peale ja iga tiim sai endale ühe ajastu. Ajastu kohta pidi iga tiim välja mõtlema, millise muuseumitunni nemad seal läbi viiksid ning pärast seda teistele tutvustama.

Tunnis valminud jäätis. Foto: Maria Kilk

Autasustamisel sai iga tiim ühe eripreemia, meie kooli tiimi eripreemia nimeks oli “kõigile vanuseastmetele sobiliku tunni eripreemia”. Iga eripreemia saaja sai auhinnaks 150 eurot haridusündmusel osalemiseks.  Lisaks sellele valisid kõik kohalviibijad oma lemmiku, millest tuli publikulemmiku tiitel. Selle omanikeks said TERA kooli õpilased. Samuti valis oma lemmiku Eesti Rahva muuseum, auhind oli parima muuseumitunni läbiviimise eest. Kõige lõpetuseks kuulutati välja Grand Prixi võita, kelleks olid HTG 10.klassi õpilased, kes tegid tunni rootsi keele kohta.

Õpifesti grupipilt. Foto: Maria Kilk