Kuidas Saarde valla noored Tallinnas käisid ja simuleerisid…

 

Maria MÄGI
Emma VILL

29. septembrist kuni 2. oktoobrini osalesid seitse meie kooli õpilast Tallinnas Mudel-Euroopa Parlamendi (MEP) simulatsioonis.

 

 

 

 

Emma Vill ja Merlin Tallo – sotsiaalkomisjon (Kuidas parandada elu maapiirkondades ja väikelinnades?)

Mauri Rein Lehikoinen ja Martti Kollamaa – majanduskomisjon (Kuidas kohaneda kasvava automatiseerimisega?)

Maria Mägi – põhiseaduskomisjon (Millise tulevikustsenaariumi peaks Euroopa Liit valima?)

Madis-Markus Lind – julgeolekukomisjon (Kuidas peaks Euroopa Liit minema edasi Venemaa-suhetega?)

Sandra Orav – väliskomisjon (Millise suuna peaks Euroopa Liit võtma Türgi suhetes?)

Esimene päev

Saabusime Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumisse umbes kella 14 ajal. 15.30 hakkas Euroopa Liidu ja sessiooni tutvustus. Pärast seda liikusid kõik oma komisjoni ruumidesse, kus algas tutvumine komisjoniliikmetega. Tegime erinevaid mänge, rääkisime enda kohta fakte, igale ühele anti oma riik, mille järgi teda järgnevatel päevadel kutsuti. Tutvusime enda komisjoni teemadega ja alustasime vaikselt resolutsioonide koostamisega. Kell 18.00 pakuti meile õhtusööki, pärast seda jätkasime probleemide kirjapanekuga ja õhtu lõpetuseks oli meil rahvusvaheliste sessioonide tutvustus, mis lõppes kella 21 paiku. Pärast seda jagati meid hostelitesse. Igas hostelis oli vähemalt 2 mingi komisjoni esimeest. Meie hosteliks oli Munkenhof, mis asus vanalinnas ja see asus TKVG-le üpris lähedal.

 

Teine päev

Esimesel hommikul äratati meid vaid 15 minutit enne all fuajees olemis kellaaega, milleks oli 8.15. Kell 9.00 oli meil TKVG-s hommikusöök. Pärast hommikusööki kella poole kümne ajal käis meil külaliseks Tunne Kelam. Pärast seda algas töö komisjonides, mis kestis üldiselt terve päeva. Vahepeal olid meil loomulikult kohvipausid, lõuna- ja õhtusöök. Põhiseaduskomisjonis käis Indrek Tarand oma tööst rääkimas. Päeva lõpetuseks tegid komisjonid oma teema tutvustamiseks näidendivormis ettekanded. Päev lõppes kuskil peale 20.00. Õhtul pärast kodutööde tegemist jäi meile vaba aega vanalinnaga tutvumiseks.

Tõsine töö sotsiaalkomisjonis. Foto: Emma Vill
Pildil paremal Merlin Tallo süüvimas sotsiaalvaldkonna teemadesse. Foto: Emma Vill

 

 

 

 

 

 

 

Kolmas päev

Hommisööki pakuti kell 8.30. Töö komisjonides jätkus ja resolutsioonid pidid valmis saama. Sotsiaalkomisjonis käis rääkimas oma tööst ja küsimustele vastamas Jürgen Ligi. Pärast lõunat toimus aulas faktiküsimuste voor, mis kujutas endast seda, et teised komisjonid said üksteiselt faktiküsimusi resolutsioonide kohta küsida. See oli proov järgmise päeva täiskogu istungiks. Meil tuli pöördumisel ja vastamisel olla poliitkorrektne, st. kui saadi presidendilt sõna, siis tuli talle vastata:“Aitäh, lugupeetud president!” Õhtul toimus meil lobby, kus toimus teiste resolutsioonide kohta muudatusettepanekute tegemine ja nendele allkirjade kogumine. Spioneeriti, et kas keegi ei tee sinu komisjoni kohta muudatusettepanekut. Pärast seda oli õhtusöök. Õhtu lõpetas järgmise päeva täiskogu tutvustus. Päev lõppes kuskil 20 paiku.

Neljas päev

Hommikul pidime all fujees olema kell 8.20, seal jagati meile hommikusöök kätte – siis võisime minema hakata. Riigikogu ette jõudsime umbes kell 8.45, aga sisse hakati laskma kuskil kella 9.15 aeg. Sisse lasti meid 5 kaupa, kus viidi läbi turvakontroll, kontrolliti dokumenti ja koti sisu.  Sisse hakati meid laskma riikide nimede järgi. 9.55 algas esimene resolutsioon, milleks oli sotsiaalkomisjoni oma. Resolutsioonid nägid välja järgmised: loeti ette tööklauslid, juhul kui muudatusettepanekuid tehti, siis loeti see ette ja komisjonist pidi keegi esitama reaktsioonikõne, pärast seda toimus muudatusettepaneku hääletus. Sai hääletada, kas poolt või vastu – erapooletuks jääda ei saanud. Peeti avakõne. Pärast seda algas avatud debatt, mis tähendas, et saalis olijad (üldkogu) said esitada komisjonile küsimusi, millele komisjoniliikmed vastama pidid. Peeti lõpukõne ja korraldati resolutsiooni vastuvõtmise hääletus. Pärast kahte resolutsiooni oli kohvipaus. Seejärel jälle kaks resolutsiooni ja siis lõuna. Ära mainimata ei saa jätta seda, et toidud olid äraütlemata maitsvad. Toimusid kaks viimast resolutsiooni, pärast mida oli lõpetamine, kus kuulutati välja 5 delegaati, kes pääsevad rahvusvahelisele MEPile, tänati korraldajaid, komisjonide esimehi, kõige lõpus sai komisjonidega pilti teha.

 

Vaatamata väga pikkadele tööpäevadele olid need neli päeva väga põnevad, õpetlikud ja toredad. Lisaks sai palju uusi sõpru.