Kaitseliidu Kikepera malevkonna ja Saarde jaoskonna Naiskodukaitse infotund

Markus KALJUR

13. Märtsil toimus Kilingi-Nõmme klubis Kikepera malevkonna infotund, mille raames tutvustati Kaitseliitu ja selle eriorganisatsioone.

Sündmuse raames kutsuti organisatsioonidega liituma ka kõiki mehi ja naisi. Infotund kestis ca paar tundi ning see algas julgeolekueksperdi ja endise Kaitseliidu Pärnumaa maleva malevapealiku kapten Erik Reinholdi kõnega, kus ta andis ülevaate üldisest julgeolekupildist maailmas ning olukorrast ja õppetundidest Ukrainas. Seejärel  pidasid kõne Kaitseliidu Kilingi-Nõmme rühmaülem kapten Marko Mei ning Kikepera malevkonna noortetöö  koordinaator ja Saarde Noorte Kotkaste (Ilveste) endine rühmajuht seersant Arvi Laasme. Mehed tutvustasid huvilistele Kaitseliidu ja selle noorteorganisatsioonide (Noored Kotkad, Kodutütred) tegevusi ning võimalust nende organisatsioonide kaudu panustada riigikaitsesse ning arendada iseennast. Lisaks rääkisid oma organisatsiooni tegevustest ja tähtsusest ka Saarde jaoskonna Naiskodukaitsjad. Sõna said võtta ka infotunnis viibijad ning esitada küsimusi ning seisukohti.  Selle raames võttis sõna ka Katariina koguduse õpetaja ning Kaitseliidu tegevliige nooremleitnant Arvet Ollino, kes valgustas huvilisi miks tema astus Kaitseliitu ning mis on Kaitseliidus tema positsioon ja visioon.

Fotod: Marko MEI

Arvet Ollino.
Erik Reinhold