Meil algab remont!

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis toimuvad põnevad toimetamised. Kooli fuajee on kaste täis ja mõned õpetajad pakivad oma klasse kokku. Majas algava remondi kohta esitasime direktor Erli Aasametsale mõned küsimused.

  • Kui palju läheb maksma kooliremont?

Riigihanke parim pakkumine oli 3 006 054 eurot

  • Kui kaua see kestab?

Tööde lõpetamise tähtaeg fikseeritakse sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib Saarde vald. Arvestada tuleb, et õppetöö peab toimuma ja töödel on mitu etappi. 63 aastat vana maja sisaldab kindlasti ehitajale üllatusi. Planeerime 1,5 aastat.

  • Millest alustatakse?

Esimene etapp on nn väike tiib ja osa kolmekorruselisest osast.

  • Miks tehakse kooliremont?
https://kirjatark.kilingi.edu.ee/toimetus/intervjuu-erliga/
  • Kas remont mõjutab õppeprotsessi?

Jah, sest peame õppeperioodil vabastama järjest klassiruume ning kasutama asenduspindasid.

  • Kuidas mõjutab remont õppeprotsessi?

Õpilased saavad erinevatel aegadel olla erinevatel asenduspindadel, isegi erinevate majade vahel liikuda. Samuti tuleb õpetajatel olla paindlikud ning kavandada ja läbi viia õppetööd mitte harjumuspärastes tingimustes

  • Kas kooli renoveeritakse või restaureeritakse?

Täpne termin on – rekonstrueeritakse.

  • Kust saadakse remondiks raha?

Üle 900 000 euro on energiatõhususe meetme summa. Sellele lisandub Saarde valla eelarvelised vahendid. Aktiivne töö käib, et leida täiendavad rahalisi allikaid.

  • Millal algab remont?

Täna teame, et ehitaja soovib töödeks ruumid kätte saada 6.mail

  • Mis juhtub kooli ja spordihoone vahelise galeriiga?

Kuni väikese tiiva II korrus on remondis on see läbipääsuks suletud. Pärast on taas avatud

Suur tänu vastuste eest.