Õpetajate tunnustamine

Õpetajate päeval austas Saarde vald õpetajaid möödunud õppeaastal tehtud suurepärase töö eest, aga ka neid, kes pälvisid tunnustuse maakondlikel või üleriigilistel ettevõtmistel.

Kilingi-Nõmme gümnaasium on pärjatud tiitliga „Pärnumaa aasta haridustegu 2019“ ja on Eesti hariduse aasta teo finalist laulukonkursiga „Kaunim metsalaul“. Pildil Mari Karon, idee autor ja eestvedaja. Foto: Mailiis Ollino

Kilingi-Nõmme gümnaasiumist pälvis tunnustuse neli pedagoogi: Kairi Kaldoja, Mare Tallo, Svetlana Kielas ja Piia Kajando.

Kairi Kaldoja. Teda iseloomustavad tasakaalus sõbralikkus ja nõudlikkus, aktiivne panustamine kogukonda ja julgus realiseerida uusi vaateid. Ta on kindlakäeline, toetav ja koostööle orienteeritud. Kairi Kaldoja on vastutusrikkal õppealajuhataja ametikohal hoidnud kooli õppetöö korraldamise täpsel joonel. Foto: Margit Jaanson

 

Mare Tallo.  Ikka ja jälle viivad õppetöö ning ringide juhendamine teda kokku vaid heade ning õpihimuliste lastega. Ujeda mulje jättev õpetaja on samas nõudlik ja õppijaid toetav, kolleegidega koostööaldis ning õpetaja Mare Tallo panustab oma laululastega igal võimalusel kogukonna ellu. Foto: Margit Jaanson
Svetlana Kielas. Alati teisi ning eriti lapsi esikohale seades võib ta ise vahetevahel märkamatuks jääda. Sooja südame ja suure empaatiavõimega täidab ta laste, kes vajavad just soojust ja lähedust, päevi. Oma tasasel ja sõbralikul moel on õpetaja Svetlana Kielas alati rahul töö ja oma õpilastega. Foto: Margit Jaanson

 

Piia Salomon. Oma töösse ja lastele võimaluste loomisesse jäägitult pühendunud õpetaja ei vaata kella ega kalendrit kui silme ees terendab lastele ning endale põnev väljakutse. Kõlavate ja kõrvu paitavate lastekooride juhendajana on Piia Salomon panustanud läbi lastelaulu kogukonna koostöösse. Foto: Margit Jaanson