Laululaste kevadkontsert

Dagne ORIEHOV

Laululaste kevadkontsert toimus 25.mail Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi aulas.

Kontserdil esinesid esimese kuni kaheteistkümnenda klassi õpilased, mudilaskoor, kolmanda kuni neljanda klassi ansambel ja solistid.

Fotod Laine Ülemaante