Kuhu läheb vesi sinu vetsupotist?

Saarde Kommunaal kutsus huvilisi 15. septembril 2018 kell 10.00 – 13.00 toimuvale AVATUD REOVEEPUHASTITE PÄEVALE.

Ekskursioonidele oodati nii täiskasvanuid kui ka saatjaga lapsi.  Üritus oli kõigile huvilistele tasuta.

6.a klassi väike esindus teel jaama.
Tarbija juurest juhitakse reovesi kanalisatsioonitorustike kaudu uude reoveepuhastusjaama, kus sõltuvalt tehnoloogiast läbib reovesi kindlad puhastusetapid.
Reovesi jõuab reoveepuhastisse.
Esimeses etapis eraldatakse suuremad tahked osad (pildil vasakul), liiv ja muda ning sageli ka rasv ja õli (paremal).
Reovee bioloogilise puhastuse käigus laguneb reovees sisalduv orgaaniline aine puhastusprotsessis osalevate mikroorganismide toimel. Protsessid toimuvad betoonist basseinides, mis on 5 meetrit sügavad.
Enne heitvee keskkonda juhtimist toimub aktiivmuda väljasettimine, kus osa settinud aktiivmudast juhitakse puhastusprotsessi algusesse tagasi ja teine osa eraldatakse liigmudana ehk reoveesettena.