Kõige väiksemad kõige suuremates ruumides

Karola TAMMEMÄGI

Koolileht Kirjatark pöördus õpetajate poole, kes remondi pärast on kolinud uutele pindadele. Esimesena küsitlesime kõige pisemate õpetajaid.

1. a klass kasutab klassiruumina Spordihoone aeroobikasaali ja 1. b klass kooli aulat. Nende klassijuhatajad on Ruth Järvesaar ja Mare Tallo.
 
1. Mis oli kõige raskem kolimise juures?
Ruth: Kolimise juures oli kõige keerulisem asjade pakkimine, sest hoolega tuli läbi mõelda, mis on need asjad, mida kindlasti õppeaasta lõpuni vajan, mida ei vaja ning mis asjad võiks üldse koju ära viia. Ühtlasi oli keeruline uue klassiruumi organiseerimine nii, et kõik vajalik jääks käe-jala ulatusse.
Mare: Kolimise juures on alati kõige raskem asjade pakkimine. Ühel usinal klassiõpetajal koguneb kogu aeg märkimisväärsel hulgal igasugust kraami, sest alati võib ju midagi vaja minna. Enamasti muidugi ei lähe  Ja kolimise ajal oli pidevalt dilemma, et kas visata üleliigne varandus minema või äkki ikkagi läheb seda vaja. Tulemuseks oli, et kolimiskaste tekkis ilmatu suur hunnik ja millalgi on vaja need kõik jälle lahti pakkida… Õnneks kolisime alles viis aastat tagasi algklasside majast suurde koolimajja, nii et kogemus oli täitsa olemas.
 
2. Kuidas olete harjunud?
Ruth: Nii mina kui ka õpilased harjusime uue klassi keskkonnaga üpris kiiresti. Lastel on omakeskis rohkem ruumi ja aega mängida. Olen märganud ka, et õpilased, kes varasemalt üksteisega niivõrd palju läbi ei käinud, suhtlevad nüüd rohkem. 🙂 Naudin ka õppetöös ruumirohkust – kui olen planeerinud liikuvaid tegevusi ja mänge, siis nüüd ei pea pead murdma, kuidas me küll ära mahume. 
Mare: Lapsed ütlesid juba esimese päeva lõpus, et nemad on uue klassiga täitsa ära harjunud. Mina samuti. Olen aula nurka teinud oma klassile armsa pesa ja meil on seal väga hea tööd teha.
 
3. Mis väga sobib?
Ruth: Ruumikus, eraldatus – saame täitsa omakeskis aega veeta ning rohkem sõpradeks; ukse taga toimuv ei sega laste õppetööd (kui varasemalt said lapsed aru, et tund hakkab lõppema, sest ukse taga läks saginaks, siis nüüd olen ikkagi mina see, kes tunni lõpetab). 
Mare: Sobib see, et vahetundides on lastel nii palju ruumi mängimiseks ja jooksmiseks. Ka kiitsid õpilased juba esimesel päeval, et sööklasse ja garderoobi on palju lühem maa kõndida
 
4. Mis on raske?
Ruth: Peegelsein segab osade õpilaste õppetööd, sest põnev on ennast või teisi peeglist jälgida. 
Klassis puudub kraanikauss – joogivee jaoks tuleb pidevalt tualeti vahet käia ning ka osad kunsti ja tööõpetuse tegevused on limiteeritud. 
Puudub interaktiivne tahvel, mida lastega väga palju õppetöös kasutasime (mängud tahvlil, liikumise võimaldamine tunnis jne). See-eest on olemas televiisor, mis on abiks näitlikustamisel.
Puudub pidev kontakt töökaaslastega, et tööalaseid mõtteid vahetada või nn hetk maha võtta. 
Mare: Rasket pole eriti midagi. Veidi keeruline see, et aula akustika on halb ning mina õpetajana pean väga hoolikalt mõtlema, kuidas rääkida, et tekst kõige paremal moel õpilasteni jõuaks. Samuti on olnud vaja tegeleda palju logistikaga, sest peame aulat jagama. Tähtsate sündmuste ajaks (eksamid ja kaitsmised) on meil olnud vaja otsida muid tegevusi, mis toimuksid väljaspool koolimaja. Aga samas on see suurepärane võimalus saada igapäevasest rutiinist välja ning õppida kõikvõimalikes erinevates kohtades. 
 
5. Kuidas on kolimine õpilasi mõjutanud?
Ruth: Õpilased näivad rahul olevat. Saavad väga palju erinevate majade vahel liikuda ning samas teiste koolihoovi läheduses olevate hoonetega tutvuda. Usun, et nende jaoks on olukord põnev. 🙂
Mare: Kolimine on mõjutanud nii õpilasi kui mind ainult positiivses suunas. Nimelt ütlesin juba eelmisele küsimusele vastates, et tänu kolimisele on mu klassil võimalus saada osa täiesti teistsugusest õppimisest, mis on vaat et olulisemgi tavapärasest ainetundides osalemisest.
 
Fotod: Karola TAMMEMÄGI ja Anne AASAMETS
1. b klassi nurgake kooli aulas.
1. b klassi tund.
1. a klassi ruum spordihoone aeroobikasaalis. Probleemiks on see, et iga päeva lõpus tuleb ruum treeningute jaoks “kokku pakkida”.
1. a klassi tund.