Karjääripäev

31. mail toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis ülekooliline karjääripäev. Erinevaid tegevusi, õppekäike, töötubasid, koolide tutvustusi jagus terveks päevaks kogu kooliperele.

Algklassi õpilastel oli väga hea võimalus vaadata ja kuulata näitusekoerte, tiibeti mastifite, kasvatamisest ja treenimisest.

Põhikooli õpilased osalesid Luua Metsanduskooli, Räpina Aianduskooli ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli loengus ning nende põnevates töötubades.

Gümnaasiumi õpilased tutvusid Eesti Maaülikooli ja Paikuse Politseikooli võimalustega. Laste ja noorte kultuuriaasta raames toimus arhitektuuri töötuba.

Hästi huvitavad olid ka teised töötoad, mida oli kokku 14. Õpilased said nendesse eelnevalt registreerida lähtudes oma huvist.

Õppekäigud AS Taritvosse, Kilingi-Nõmme Lasteaeda „Krõll“ ja kohalikku politseijaoskonda olid väga muljeterohked.

Osalejate hinnang päevale oli positiivne, saadi teada palju uut, prooviti oma võimeid ja oskusi erinevates tegevustes.

Piltide autorid: Laine Ülemaante ja Anne Aasamets