Jõuluimest kevadel!

Kristi SUTT

Möödunud aasta detsembris korraldas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koolipere heategevusliku jõululaada, eesmärgiga teha kingitus SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskusele jalgade massaažiaparaadi ostmiseks. Eelmine aparaat oli üle kümne aasta vana ja vajas väljavahetamist.

21. detsembril tuli kooli õpilasesindus meile külla ja andis jõulukingituseks kogutud raha üle. Nüüd oli meie kord nn selles vallas aktiivsust üles näidata ja leida sobilik aparaat. Kuna vana oli meid väga hästi teeninud soovisime esialgu täpselt sama osta. Arvasime, et teeme interneti lahti, leiame sealt firma ja ostame aparaadi ära. Aastatega on siiski tehnika areng olnud väga kiire. Meie mudelit loomulikult enam ei ole, ülejäänute valik aga väga suur. Tellisime aparaadi, mis arvasime, et peaks meie hoolealustele meeltmööda olema.

Kolmapäeval 14 märtsil tutvustasime võimlemistunni järgselt meie uut aparaati. Parajasti oli Ellil sünnipäev. Tema on üks neist, kes uue aparaadi tulekut eriti ootas. Andsime talle eesõiguse olla esimene patsient, kes oma kogemuse põhjal saab anda hinnangu uue aparaadi tööle. Enamik tunnis osalejaid jäi järjekorda ootama, et saada esialgu ühe minuti jooksul tunda, kas talle on antud teenus sobilik. Emotsioon oli positiivne.

Veelkord suur tänu kooliperele ja õpilaste vanematele, kes toimunu õnnestumisele kaasa aitasid! Kõike head edaspidiseks!

Sünnipäevalaps Elli Reinaste massaažiaparaadi esimese katsetajana. Foto: Kristi Sutt