GLOBE õppe-ekspeditsioon 2018

Hanna TALI
Johanna TAMMIST

GLOBE õppe-ekspeditsioon toimus 13.-16. august Jõulumäel. Kohale tuldi üle Eesti ja ka Lätist.

 

Esimene päev algas registreerimisega, millele järgnes avamine. Laagrit külastas ka USA saatkonna ajutine asjur Clifford Bond, kes küsis ja uuris GLOBE programmi kohta. Peale avamist algas uurimistööde konverents ning peale seda Iirimaad tutvustav esitlus. Esitluses oli juttu sellest kuidas GLOBE Eesti õpetajad ja õpilased käisid Iirimaal GLOBE rahvusvahelisel õppeekspeditsioonil.  Õhtul said kokku tiimid, mis moodustati nimekaardil olevate loomade järgi ja mängiti erinevaid suhtlusmänge.

Teisipäeva hommikul autasustati uurimistööde konverentsi parimaid  ja pärast seda tutvustati õppesessioone ja ekspeditsioone. Seejärel sai valida endale 2 erinevat õppesessiooni. Sessioonid mida sai valida olid näiteks: muld, atmosfäär, vee keemia, taimed, GPS, jne. Pärast lõunasööki pandi koos tiimiga meeldivuse järjekorda ekspeditsioonid. Seejärel läks tiimi juht staapi, kus saadi teada mis ekspeditsiooni tiim saab ja tutvustati vr-prille. Enne õhtusööki tegi ettekande USA GLOBE-i programmi koordinaator Jennifer Bourgeault. Ōhtu lõpetuseks lepiti kokku kolmapäevane plaan ekspeditsiooniks koos tiimi ja ekspeditsiooni juhendajaga.

Kolmapäev algas koos tiimiga ekspeditsioonile minemisega. Kui kõik tiimid olid ekspeditsioonilt tagasi ja lõuna söödud jätkasid tiimid ekspeditsioonist kokkuvõtte tegemisega. Õhtul toimus tiimide vahel mäng, kus käidi punktides ja täideti ülesandeid. Ning pärast seda toimus disko.

Viimasel päeval toimus peale hommikusööki tiimide vaheline viktoriin ning peale seda ekspeditsiooni tulemuste ettekandmine. Enne lõunat leidis aset lõputseremoonia, kus autasustati parimaid tiime ning anti meene kõikidele juhendajatele/korraldajatele ja osalenud koolidele.

GLOBE laagri korraldajate tiimis osales Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist 10 õpilast:  Berit Vahter, Eliise Mändmets, Emma Vill, Hanna Tali, Hans-Kristjan Raid, Johanna Tammist, Johannes-Aleksander Raid, Maria Mägi, Thomas Samuel Berg, Toomas Meier. Õpetajate poolt Elli Altin ja Sirje Jakobson. Laaagri peakorraldaja Laura Altin on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi vilistlane.

Fotod Maria MÄGI. https://www.flickr.com/photos/163802924@N07/sets/72157699807335684/

GLOBE laagrist kirjutas ka 17. augusti Pärnu Postimees: https://parnu.postimees.ee/6134246/noori-teadureid-koitis-roheline-vesi

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi meeskonda tänab Laura Altin. Pildilt puuduvad Maria, Emma ja õpetaja Elli.