GLOBE laager 2020

GLOBE õppe-ekspeditsioon toimus sel aastal 10.-13. august Sammuli puhkekülas, Viljandis.

Hanna TALI
Johanna TAMMIST

See oli 23. õppe-ekspeditsioon ja GLOBE 25. tegevusaasta. Laagri korraldajateks olid Kilingi-Nõmme Gümnaasium ning Rakvere Reaalkool. Nelja sisuka päeva jooksul jõuti laagris palju teha.

GLOBE õppe-ekspeditsioon algas registreerimisega, millele järgnes laagri avamistseremoonia koos GLOBE lipu heiskamisega. Pärast lõunat jaotati osalejad kolme gruppi ning osaleti kolme tunni jooksul kolmes tegevuses. Üheks tegevuseks oli paadisõit Viljandi Järvel majutuskoha paadiga Rannapiiga. Teiseks oli ettekanne USA teaduri Brian Campbelli poolt, mille oli ta ise üles filminud ning näidati meile video pealt. Campbell rääkis, kuidas mõõdetakse puid kosmosest satelliitide abil ning kuidas koduste vahenditega ise mõõta ja arvutada puude kõrgust. Kolmas asi, mida nende kolme tunni jooksul teha tuli, oli oma tiimiga paika panna järgmise päeva õppesessioonide ning -ekspeditsiooni eelistused, mida oli kokku seitse. Esmaspäeva lõpus anti teada, et kolmapäevaks tuleb mõelda rollimäng teemaga “Covid-19 ja GLOBE”. Õhtu lõpetas võrkpalli mängimine, ujumine ja aerupaatidega sõitmine.

Teine päev algas õppesessioonidega, neid oli igale tiimile kolm. Õppesessioonide teemadeks olid veekeemia, muld, sood, vesi ja suurtaimed, vee-elustik+maakate ja energia erinevates sfäärides. Üks õppesessioon toimus kõikidele tiimidele, seal õpetati, kuidas saata telefonis või arvutis GLOBE vaatlusandmeid. Pärast õhtusööki tehti grupifotot, kus iga tiim ja õpetajad moodustasid ühe sümboli sõnast “GLOBE 25”. Seejärel saadi teada, mis ekspeditsioonil iga tiim osaleb ja kohtuti oma ekspeditsiooni juhendajatega, kellega pandi paika ekspeditsiooni plaan. Päeva lõpus harjutati oma rollimängu ja suheldi üksteisega.

Kolmapäeval suunduti ekspeditsioonile, ekspeditsiooni teemadeks olid: veekeemia, muld, sood, vesi ja suurtaimed, vee-elustik+maakate ja energia erinevates sfäärides. Ekspeditsioonil oldi kokku 4 tundi, kus tehti erinevaid mõõtmisi ja vaatlusi, koguti informatsiooni oma uuritava teema kohta. Pärast ekspeditsiooni ja lõunasööki hakati kogutud infot analüüsima ja uurimisküsimustele vastuseid leidma. Saadud andmete põhjal koostati inglise keeles slaidikava, kus kajastus uurimisküsimus, hüpotees, mida ja kuidas tehti, järeldus ja kokkuvõte. Samuti pidi koostama raporti, kus oli kirjas mida ja kuidas tehti ning kõik andmed. Õhtul esitati oma rollimängud, millele ka žürii andis tagasisidet.

Viimast päeva alustati viktoriiniga, kus oli kümme küsimust. Teadma pidi näiteks põhilisi pilve liike või kui kaua on GLOBE Eesti koordinaator Laura Altin GLOBEga tegelenud. Seejärel käisid tiimid ükshaaval esitlemas oma ekspeditsiooni põhjal valminud esitlust komisjonile. Komisjon  andis tagasisidet ja tõi välja veakohad. Samal ajal toimusid teistele tiimidele GLOBE mängud, kus oli neli erinevat punkti. Ühes punktis oli vaja leida asja, mis muudaksid antud vee võimalikult aluseliseks. Teises punktis oli aga vaja mõõta antud vahenditega lipumasti kõrgus ning kolmandas mängiti Aliast, kus seletatavad sõnad olid seotud loodusteadustega. Neljandas punktis oli vaja leida võimalikult madala ja võimalikult kõrge temperatuuriga asi, mida termomeetriga mõõta. Lõpus tänati kõiki asjaosalisi ja autasustati kõiki tiime GLOBE mängudel osalemise eest. Laagri lõpetas traditsiooniline tordi söömine.

Fotod: Triine Mirell Ämarik