GLOBE 2017

1. septembril täitus meie koolil 20 aastat GLOBE vaatluste ja mõõtmiste tegemisest.

Selle aja jooksul on meil kogunenud GLOBE andmebaasi arvestatav andmerida. Andmeid on kasutanud erinevate riikide õpilased uurimistööde koostamisel ja teadlased kliimamuutuste uurimisel. Kilingi-Nõmme Gümnaasium liitus programmiga juba 1996. aastal  ja esimene aasta kulus programmiga tutvumiseks ning vaatluste ja mõõtmistegevuste õppimiseks. Hetkel osaleb GLOBE vaatlustes 37 kooli Eestist. Eesti koolide kogutud andmetest moodustavad meie kooli andmed üle 10%.

Kõik need kakskümmend aastat on projekti meie koolis vedanud ning juhendanud õpetaja Elli Altin.

20. aastapäeva tähistamiseks tegime igapäevaseid atmosfääri vaatlusi 8a klassiga. Foto: Elli Altin

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) on ülemaailmne koolide keskkonnauuringute programm, mille algatas USA asepresident Al Gore 1994. aastal.

Keskuseks on USA Rahvuslik Ookeani ja Atmosfääri Assotsiatsioon (NOAA). GLOBE programmi juhivad mitme USA ülikooli teadlased ja haridustegelased. Eesti ühines GLOBE programmiga 19. juunil 1996.

Põhi- ja keskkooliõpilased üle kogu maailma teevad keskkonnaalaseid mõõtmisi ja vaatlusi oma kooli ümbruses geograafiliselt täpselt määratletud mõõtmiskohtades ning saadavad tulemused interneti kaudu GLOBE keskusesse, võtavad vastu teiste programmis osalejate andmeid ning NOAA ja NASA poolt koostatud Maa ilmastiku ja looduse kokkuvõtteid ning kasutavad neid õppetöös ja uurimustes.