Eesti Vabariigi sünnipäevaaktuseks kogunes kogu koolipere

23. veebruaril toimus aktus Eesti Vabariigi 105. sünnipäeva auks. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi aulasse kogunesid kogu koolipere ja külalised.

Aktuse avas 6.a klassi õpilane Margot Klettenberg Leelo Tungla luuletusega “Ma pole lahti löödud laast”. Esmakordselt laulis kogu saal kaasa mitte Eesti hümni helisalvestisele, vaid lastekoori elavale esitusele.

Aktusel pidas kõne Kaitseliidu esindaja Arvi Laasme kes on veendunud, et tulevane president või kaitseväe juhataja viibis aktuse ajal saalis. Õpilasi tervitas pidupäeva puhul direktor Erli Aasamets ja õppejuht Kairi Kaldoja luges ette direktori käskkirjad, milles tunnustati gümnasiste ja kooli töötajaid.

Lisaks hümnile laulis lastekoor Olav Ehala muusikapala “Tõeline jõud”. Mudilaskoori esituses kõlas Tõnis Kõrvitsa ja Priit Aimla laul “Hümn päikesele”. Mõlemaid koore juhendavad Tiia Hermann ja Piia Salomon ning laulud kuuluvad suvel toimuva noorte laulupeo repertuaari.

Aktusel keerutasid jalga Eve Sinijärve 5.-6. ja 7.-10. klasside rahvatantsurühmad. Esitusele tulid  „Süda tuksub“ ja  „Kust laulud saadud“ ning nendega pürgitakse koolinoorte tantsupeole.

1.b klassi õpilane Lenna Vaarak esines luuletusega  “Vabariigi aastapäev”, mille autoriks on meie kooliõpetaja Ly Kuningas.

Aktusel anti üle tunnustus 12. Kolme Koolimaja Jooksu algatamise ja järjepideva korraldamise eest. Algatajaks Mari Karon, eestvedajaks Kuro Link ja Kilingi-Nõmme Spordihoone. Esmakordselt tunnustati aktiivse osavõtu eest huviringides “Ringihundi” karikaga Krister Toomla 4.B klassist. Eripreemia väljaandjaks oli Kadri Karon.

Fotod Margit Jaanson ja Laine Ülemaante.