B. G. Forseliuse Seltsi Noortekogu

Sandra RULL

B. G. Forseliuse Seltsi Noortekogu jätkab oma toimetamist.

16. septembril, esmaspäeval, toimus B. G. Forseliuse Seltsi Noortekogu esimene kokkusaamine, kuhu oli kohale ilmunud 16 huvilist. Sissejuhatuseks ütles kooli direktor Erli Aasamets mõned paremad sõnad ning siis võttis järje üle õpetaja Mari Karon, kes rääkis Noortekogu ajaloost. Lisaks sellele näidati Forseliuse Seltsi poolt kingitud aumärki ja välja antud ajakirja. Pärast prooviti juba paika panna plaane selleks aastaks.

Juhendajaks on õpetaja Signe Vahtramäe

Bengt Gottfried Forselius

1684. aastal asutas Rootsi riik Tartu lähedal Piiskopimõisas esimene kooliõpetajate seminari, mille õpetajaks kutsuti B. G. Forselius. Peale usuõpetuse ja lugemise õpetas Forselius ka kirjutamist ja arvutamist. Kool valmistas kahe aasta jooksul ette koolmeistreid, kes tulevikus õpetaksid maarahva lapsi kirjutama ja lugema. Forselius koostas lugemise õpetamiseks eestikeelse aabitsa ning parandas eesti kirjaviisi.

https://et.wikipedia.org/wiki/Bengt_Gottfried_Forselius