Abituriendi seisusesse tõusmine

Birthe LALL
Gertrud LIEBENAU

18. novembril kogunesid 12. klassi õpilased koos klassijuhatajaga koolimajja, et saada kätte abituriendi tiitel.

Kuid enne oli tarvis see väärikas tiitel välja teenida läbi mitmete katsumuste. Esimese katsumuse olid ette seadnud õpetajad Ly Rätsep ja Elisabeth Rõigas. Tarvis oli kokku panna tähtedest ametinimetus ning mööda koolimaja liikudes lahendada tööleht.

Katsumus edukalt läbitud liiguti aulasse. Tarvis oli esitada kodutöö, milleks tuli kodutööna valmistada tervislik hõrgutis. Ühistööna olid valminud kaks võileivatorti ning kaks vaagnat lavashirulle. 

Kätte oli jõudnud teise katsumuse kord, mille oli ette valmistanud õpetaja Kätlin Laur. Ülesande jooksul tuli meenutada õppeaineid, õpetajate perekonnanimesid, klassikaaslasi, toite ja jooke, mida on õpilased nautinud kooli sööklas, ja koolis vajaminevaid õppevahendeid. 

Kolmanda ülesande andsid edasi abiturientide esimese klassi klassijuhatajad Svetlana Kielas ja Reet Liblik. Selleks oli tarvis klassi kokkuhoidvust. Kahe võistkonnana läbiti saalis olev rada üksteise külge seotuna. 

Järgneva katsumuse andis õpetaja Anne Aasamets ning see vajas vaikust ja kehakeelt. Tarvis oli rivistuda sünnipäevade alusel alates esimesest septembrist. Iva seisnes selles, et omavahel ei tohtinud vahetada ühtki sõna, andmed tuli edastada kehakeeles. Lisaks mängiti bassalot, milleks oli vaja osavust, täpsust ja koordinatsiooni.

Viimaseks ülesandeks andis õpetaja Ly Kuningas õpilastele ajarännaku aastasse 2031. Õpilastel oli võimalus valida laualt endale meeldiv abivahend, et kõigile ette kanda, kuhu nad on jõudnud 10 aasta pärast. 

Õhtu jätkus koolisõrmuste kätte jagamisega koos hea sooviga, kooli hümni ja direktori kõnega. Viimaks anti ühiselt tõotus ja selle juurde allkiri. Lõpetuseks söödi ühiselt abiturientide valmistatud roogasid.

Fotod: Hele-Riin Kutsar