16. jaanuari aktus

16. jaanuaril toimus aktus meie kooli direktori hr. Erli Aasametsa õnnitlemiseks.

 

Aktus toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi aulas meie kooli direktori hr. Erli Aasametsa õnnitlemiseks tema 55. juubeli puhul. Kohal oli kogu koolipere. Õnnitlusi tuli ka väljaspoolt kooli. Üllatuseks esines aktusel Männiste perebänd.

Fotod: Maria Mägi