12.klass andis abituriendi vande

Marie KIELAS

10. septembri õhtul kogunes 12.klass koolimajja, et seal anda abituriendi vanne. Enne vande andmist tuli neil aga läbida mõned õpetajate poolt ettevalmistatud ülesanded.

Alustuseks suunduti muuseumiklassi, kus ootas neid õpetaja Mari Karon. Õpetaja Mari palus õpilastel üksteisele paariline leida ning seejärel ulatas igale paarile paberilehed. Igal lehel oli kirjas erinev ülesanne. Nt: kanga kudumine; vanaaegsete esemete ära tundmine; luuletus õpetajate ja juhtkonna kiitmiseks; koolimaja trepiastmete lugemine; päevikusse 12.klassi nimede kirjutamine; kooliga seotud kuulsuste nimetamine; omadussõnad, mis iseloomustavad klassi.

Seejärel suunduti saali. 12.klassil oli eelnevalt antud ülesanne – valmistada 73 okkaga suupistesiil, mis tuli õhtul esitleda auväärsele žüriile.

Ülesannetega jätkasid nende esimesed õpetajad – Eve Sinijärv ja Mare Tallo. Kuna 12.klass oli algklassides väga loov klass, mängiti üheskoos silbimängu. Pärast silbimängu korraldas õpetaja Mare etteütluse. Kuid see ei olnud tavaline etteütlus. Vahe oli selles, et õpetaja Mare luges kõik lausetes olevad sõnad tagurpidi. Näiteks: “Liis no agäv ekiäv” – “Siil on väga väike” jne. Kui etteütlus lõppes loeti ükshaaval laused õigesti ette.

Kolmanda ülesande tegi õpetaja Anne Aasamets. Kõige täpsema käega mõõtis lindist 14 m ning kõige ilusamini joonistaja joonistas 14 punktist siili. Seejärel pidi 12.klass joonistatud kavandi järgi endast siili kujutise moodustama.

Järgmisena oli õpetaja Regina Arnemanni kord ette astuda. Tema oli ettevalmistanud kaks ülesannet. Esimeseks ülesandeks tuli neil joonistada portree oma klassivennast Johannesest, kes läks Tšehhi vahetusaastale. Kuid joonistamine käis aja peale ning igaüks sai paberile joonistada ainult ühe elemendi. Teiseks ülesandeks tuli üksteise järel pimesi läbida takistusrada, mis koosnes erinevates õppeainetest.

Õpetaja Thea Perm küsis 12.klassilt ühe küsimuse, mille vastus tuli moodustada oma kehadest. Esimese küsimuse vastus oli AATOM. 12.klass oli väga nutikas ning moodustas vastusena oma kehadest aatomi kujutise. Pärast moodustati ka üksteisest nende klassijuhataja nimi: HELLE.

Enne viimast ülesannet pidas direktor 12.klassile ka kõne.
Viimase ülesande oli ettevalmistanud õpetaja Kätlin Laur. Ta jagas õpilased 3 gruppi ning andis lahendada müstilise mõistatuse, kuid mõistatusest oli puudu üks sõna. Iga grupp pidi leidma selle õige sõna, mis sinna sobiks. Õige vastus oli: SÕRMUS.

Seejärel jagasid Kätlin ja Helle laiali abiturientide sõrmused. Pärast sõrmuste saamist kustutati saalist tuled ning küünlavalgel anti abituriendi vanne.

Nüüd võib 12.klass uhkelt öelda, et nad on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi abituriendid.

Fotod: Ingeliina Kore