Sten Karpov

Helen-Carol SEPP

17. novembril toimus Üle-Eestiline töövarjutamise päev, millest võttis osa ka Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 12. klass. Mina lähtusin oma huvist näitlemise vastu ning valisin tänu sellele varjutatavaks seekord Pärnu Endla teatri näitleja, Sten Karpovi (32 a.).

Boybandi osatäitjad. Sten paremal sinises. Foto: Lauri Kulpsoo

Peale lühikest pausi ning uute kogemuste kogumist on Sten tagasi Endla teatris.

Päev tema kannul kujunes päris pikaks. Alustasin hommikul 11.00, kui saabusin Endlasse ja läksin proovi vaatama, kus tegeleti näidendi ,,Et sa kaotaksid kõik” läbi lugemisega ja selle lõpliku lahti mõtestamisega enne liikumisproovide algust. Proov kestis kokku 4 tundi, mis on päris pikk aeg. Ja kuigi mulle tundus, et mis see aeg sedasi proovis ära oleks olla, siis tegelikkuses on see siiski vaimselt päris väsitav ning seda pelgalt läbilugemis proovist. Terve proovi aja jooksis peas väike lindike, sest nende lugemine oli nii ilmekas ja kaasahaarav, et kujutlusvõime kõndis terve aja tekstiga kaasa.

Samas proovis olid veel ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Etenduskunstide osakonna II kursuse tudengid. Peale proovi toimus lühike küsimuste-vastuste voor, kus siis kõik tudengid said ,,Et sa kõik kaotaksid” näitlejatelt küsida küsimusi. Vestlusring oli minu jaoks põnev ja sain ka sealt teatud soovitusi nii-öelda kõrva taha panna.

Päeva lõpetasin õhtul 22.00, kui lõppes etendus ,,Boyband”. Nimelt oli mul võimalus kogu etendust jälgida lava kõrvalt ja olla kogu tegevuse keskel. Sellele eelnes veel sound check ja grimeerimine. Sound Check’ist eeldasin ma häälte lahti laulmist ja siis osade laulude mõningaste kohtade läbi tegemist, aga tegelikult toimus kogu asi laval ja läbi lauldi kõik laulud koos liikumisega.

Olenemata selle päeva pikast kestvusest, oli tegelikult tegemist ääretult vahva ja teistsuguste elamuste kogumiga võrreldes minu kahe eelneva aastaga, kui olen samuti varjutanud näitlejaid.

Olles ise käinud töövarjupäevadel kolm aastat järjest, ehk siis igas gümnaasiumi klassis, ning saanud neist palju uusi ja põnevaid kogemusi, siis pean kurbusega nentima, et meie klassist võttis sellest osa ainult 1/3 õpilastest. Leian, et töövarjutamise võimalus võiks olla kogu gümnaasiumile kohustuslik.