Meestepäev

Kärt Mia KINGLA
Dagne ORIEHOV

19. novembril tähistati rahvusvahelist meestepäeva.

Meestepäev on iga-aastane rahvusvaheline sündmus, mis keskendub meeste ja poiste tervisele, sugudevahelisele suhtluse ja võrdõiguslikkuse edendamisele ja positiivsete eeskujude esiletoomisele. Seda hakati tähistama 1999. aastal. Kuigi Eestis on neid, kes peavad meestepäevaks Nõukogude armee aastapäeva 23. veebruaril, siis mujal maailmas on meestepäevana tuntud hoopis 19. november. Selle päeva mõte on, et tänada mehi nende panuse eest ja juhtida tähelepanu meeste soolislee võrdõiguslikkusele. Lisaks ka selleks, et luua turvalisem, parem maailm, kus inimestel oleks hea üles kasvada.

https://et.wikipedia.org/wiki/Meestep%C3%A4ev

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaateataja20161112.2.16.5