Kogemuslugu: Kuidas me korraldasime koolis jõuluballi

Oma kogemuse kooli jõuluballi “Old Hollywood” korraldamisel jagavad  11. klassi õpilased Margaret Klettenberg ja Ragne Lilleleht

Jõuluball oli üks põnevamaid ja suuremaid üritusi, mida me ise oleme korraldanud. Saime julguse viia läbi taolist üritust nii suure publiku ees. Selle käigus õppisime planeerima aega, tegema kokkuleppeid firmade ja eraisikutega. Õppisime ka suhtlema ametlikul viisil nii kirja teel, kui ka telefonitsi, et sõlmida kokkuleppeid. 

Selleks et ballil osalejatel oleks oskus tantsida, otsustasime ise tantsutunde läbi viia. Nii lootsime säästlikumalt toime tulla. Neljakesi käisime oskusi lihvimas Kilingi-Nõmme Klubis toimuvatel seltskonnatantsu treeningutel. Saime tantsukogemuse nii tantsimiseks, kui tantsude õpetamiseks. Rõõmustasime, kui nägime peo ajal suurt osavõttu tantsuplatsil. 

Igaühel meist oli oma roll nii ettevalmistustel kui peol. Ühistel klassikoosolekutel jagasime ülesanded, kaardistasime tegevused ja hetkeseisu ning vaidlesime selgeks erinevad nägemused.

Teisi klasse kaasasime maja kaunistamise ettevalmistustöödel. Koostööd tegime ka erinevate aineõpetajate ja klassijuhatajatega. 

Väga hea eeltöö tulemuseks saame lugeda, et kõik meie balliks sõlmitud kokkulepped pidasid paika ja toimusid õigeaegselt. 

Et elada sisse teemakohasesse ajastusse, sisustasime peo ajaks kasiino toa. Kasiino osutus üllatavalt populaarseks, kuigi mängiti sponsoritelt saadud helkurite ja pastakate peale.

Fotonurk leidis peol aktiivset kasutamist ja pärast pidu saatsime tehtud pildid osalistele laiali. 

Üritusel kohal viibinud koostööpartnereid saime tänada ballil, teistele saatsime tänud meiliga või viisime ise kätte. 

Projektimeeskond õppis projekti kirjutamist ja aruandlust, vastutuse võtmist ning usalduse loomist. Saime hea enesetunde korda läinud ballist ja valdavalt positiivsest tagasisidest. Loodame, et aasta nooremad õpilased õpivad meie pealt kuidas korraldada, mida teha ja millega arvestada, kui on vaja korraldada üritust. 

FOTOD: Janeli Vool Janeliphoto OÜ