Kes Sa oled, klassijuhataja?

Noored ajakirjanikud esitasid oma klassijuhatajale küsimusi nende koolimälestuste kohta.

Nora KARON

Nora Karon küsib 1.a klassi juhataja Eha Kiprilt

 

Millises koolis alustasid oma kooliteed?

Oma kooliteed alustasin tollal Tahkuranna 8. klassilises koolis. Nüüdseks on minu esimene kool kokku kuivanud ja temast on saanud Tahkuranna Lasteaed-Algkool

Kas mäletad oma esimest koolipäeva õpilasena?

Eha Kipri Ann Marii Rattami joonistusel.
Eha Kipri Nora Karoni joonistusel.

Mäletan, aga küllaltki vähe. Kui mina 1. klassi läksin, ei olnud peredes veel autosid. Mina ja ema sõitsime kooli bussiga. Kui mina kooli läksin, oli kõikidel lastel ühesugune riietus ehk koolivorm. Seda tunnet, kui koolivormi selga panin, mäletan päris hästi. Seda mäletan ka, kuidas omale pinginaabri sain.

Kes oli sinu lemmikõpetaja?

Minu lemmikõpetajaks sai minu 5. klassi klassijuhataja Eevi Vallek. Ta oli geograafia- ja bioloogiaõpetaja ka.

Miks oli just tema sinu lemmikõpetaja?

  • Ta oskas teha oma aine väga huvitavaks.
  • Ta oli lastega väga sõbralik ja heatahtlik.
  • Ta oli väga range, aga kõikidega õiglane.
  • Ta organiseeris meile väga palju huvitavaid üritusi.

 

Emma TAMMIST

Emma Tammist küsib 1.b klassi juhataja Mari Karonilt

Millises koolis alustasid oma kooliteed?

Tõstamaa Keskkoolis.

Mari Karon Emma Tammiste joonistusel.
Mari Karon Hele-Mari Jalasto joonistusel.

Kas Sa mäletad oma esimest koolipäeva?

Hästi ei mäleta. Meeles on see, et pinginaabriks oli Erika ja me istusime esimeses pingis.

Mis on Sinu lemmiksöök?

Hernesupp.

Kes ja miks oli Sinu lemmikõpetaja?

Kõik õpetajad olid toredad, aga esimene õpetaja oli vist lemmik. Ta oli alati lõbus ja lahke. Tema nimi oli Vaike Orula.

 

 

Elmar JEFIMOV

Elmar Jefimovi küsib 3.b klassi juhataja Svetlana Kielaselt

Millises koolis alustasid oma kooliteed?

Minu koolitee algas 1. septembril 1970.a Läänemaal väikeses Martna Põhikoolis.

Kas Sa mäletad oma esimest koolipäeva?

Esimene koolipäev oli minu jaoks tähtis ja pidulik päev, nii nagu on 1. september praegustele kooliminejatele. Tahtsin kooli minna ja olin väga elevil.

Kes ja miks oli Sinu lemmikõpetaja?

Svetlana Kielas Elmar Jefimovi joonistusel.

Lemmikõpetajaks oli Martna koolis minu klassijuhataja ja loodusainete õpetaja Ruudi Jürjer. Tema tunnid olid alati huvitavad, sest ta tundis oma aineid põhjalikult. Ta oskas oma tunnid põnevaks teha.

Kas Sa oled kunagi poppi teinud?

Poppi teinud ma ei ole. Mulle meeldis koolis käia. Peale õppetundide toimus meil palju huvitavaid ja toredaid kooliväliseid üritusi millest ei tahtnud ilma jääda.

Kas Sa oled kunagi kahte saanud?

Üldiselt õppisin ma hästi. Kodused ülesanded olid mul alati tehtud. Vahel harva lipsas jooksvatesse hinnetesse siiski ka mõni puudulik hinne.

Mis aine Sulle kõige rohkem/vähem meeldis?

Kõik tunnid olid omamoodi huvitavad. Kõige rohkem meeldisid mulle matemaatika, vene keel ja ajalugu. Vähem huvitusin keemiast, füüsikast ja kunstiõpetusest.

 

Margaret KLETTENBERG
Eliise JUNNINEN

Margaret Klettenberg ja Eliise Junninen küsivad 4.a klassijuhataja Eve Sinijärvelt

Kas sa olid oma klassi üks parimatest õpilastest?

Koolis on mul läinud hästi. Õppisin neljadele ja viitele,

Kas sul olid kõik viied?

Eve Sinijärv Margaret Klettenbergi joonistusel.

Ainult 3. klassis olid mul kõik viied ja sain kiituskirja.

Kas sa oled kunagi õpilasena direktori juures käinud?

Pahanduste pärast ma direktori juures käinud pole, aga asju ajamas küll. Olin aktiivne tüdruk ja tegelesin mitmesuguste asjadega.

Kes su õpetaja oli?

Esimesed kuus klassi käisin koolis Jõhvis. Seal oli minu esimeseks õpetajaks õp. Peepmaa. Viiendast klassist saime endale ülikoolist tulnud noore matemaatiku õp. Toovise.

Siis kolisime Pärnusse ja 7.-8. klassis oli minu klassijuhatajaks inglise keele õpetaja, õp. Liiber. Keskkoolis juhatas klassi õp. Kübar.

Mulle meeldis koolis käia.

 

Maarit JUHKAMSOO

Maarit Juhkamsoo ja Lisete Lensmendt küsivad 4.b klassijuhataja Mare Tallolt

Kui vanalt Sa õpetajaks hakkasid?

Mare Tallo Lisete Lensmendi joonistusel.

Hakkasin õpetajaks tegelikult juba siis, kui käisin keskkooli viimastes klassides. Mõnikord, kui paljud õpetajad haiged olid, asendasin algklassides tunde. 12. klassis oli selge, et lähen õpetajaks õppima.

Mis oli koolis Su lemmiktund?

Minu lemmikuteks olid muusikaõpetus ja tööõpetus. Samuti meeldisid mulle eesti keele ja inglise keele tunnid.

Mitu aastat Sa õpetajaks õppisid?

Koolis õppisin 4 aastat. Kuid ega sellega õpetajaks õppimine ei piirdu. Õpetaja peab õppima ja ennast täiendama kogu aeg.