GLOBE õppe-ekspeditsioon 2019

Hans-Kristjan RAID
Hanna TALI

Meie kooli esindus osales GLOBE ekspeditsioonil, mis toimub 5.-8. augustil Ida-Virumaal.

Nelja päeva jooksul õppisme, kuidas koguda erinevaid andmeid GLOBE protokollide abil, osalesime uurimisretkel ja presenteerisime tulemusi. Õhtuse programmi osaks oli ühised tegevused. Selleaastase ekspeditsiooni uurimisteemade fookus oli Peipsi Põhjaranniku mitmekesisusel. Ekspeditsioonil osales ligi 130 õpilast-õpetajat-juhendajat-vilistlast-GLOBE sõpra nii Eestist kui välisriikidest.

5. august

Meie päev algas sõiduga Kilingi-Nõmmest Tartusse ja Tartust edasi Remnikul asuvasse puhkekeskusesse Suvi, kus laager toimus. Kui olime ennast ära registreerinud toimus avamine kus räägiti ja tutvustati kõike olulist. Päeva kõige tähtsam üritus oli uurimistööde konverents, konverentsil rääkis oma uurimusest kokku 8 õpilast 5 tööga. Kui uurimistööd olid kuulatud tegime meie ettekande Tšehhi GLOBE mängudel käimisest, aga oma kogemusest rääkisid ka samal ajal Soomes konverentsil olnud õpilased. Päeva lõpetuseks toimusid ka Icebreaking games ehk tutvumismängud.

6.august

Hommik algas uurimistööde konverentsil osalenutele tagasiside andmise ja ka konverentsi parimate tunnustamisega. Kohe peale tseremooniat tutvustasid ekspeditsioonide juhid enda ekspeditsiooni. Veel enne lõunasööki registreerisime ennast kahte õppesessiooni. Valikus olid:muld, maakate, vee elustik, soo jne.

Pärast õppesessioone algas laagri põhiosa ehk 10-15 liikmeliste gruppidena ekspeditsioon, grupid koostati looma/taime põhjal, mille märk oli sinu nimesildil. Ekspeditsiooni eesmärgiks oli püstitada valitud teemaga seoses uurimisküsimused, hüpoteesid ja teha ka 7.augustiks ekspeditsiooni tulemustest slaidikava.

Toimus ka ettekanne Amy Barfieldi poolt. Amy Barfield on teadlane GLOBE USA peakorterist (Program Specialist at The GLOBE Program).

7.august

Esimese asjana päeval mindi oma grupiga ekspeditsioonile. Ekspeditsioonile koguti vastavalt oma ekspeditsiooni teemale vastavat materjali. Pärast ekspeditsiooni said grupid kokku ja hakati koostama enda ekspeditsiooni ja ekspeditsiooni tulemusi kajastav slaidikava. Kolmanda päeva lõpus toimus maastikumäng, kus pidi lahendama erinevaid ülesandeid.

8.august

Päeva alguses toimus GLOBE teemaline Kahoot mäng, kus küsiti põnevaid küsimusi. Pärast Kahoot mängu esitlesid grupid enda slaidikavasid ekspeditsioonide kohta. Viimase päeva lõpetuseks oli lõpetamistseremoonia, kus tänati kõiki asjaosalisi ja tehti pilti. Kõik said kooki ja mahla, ning peale seda algas kojusõit.

Fotod: Agne Jõgis