B. G. Forseliuse Seltsi Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi noortekogu ja ukraina õpilaste ühisreis Tartusse

Kevadel osalesid meie kooli noortekogu liikmed Saarde Vallavolikogu korraldatud projektikonkursil „Ukrainast saabunud sõjapõgenikest noorte lõimumist ja keeleõpet toetavate tegevuste elluviimiseks noortevaldkonnas“.

Artikli autorid: Merilyn Raba, Ellen Hale, Merili Aru ja Signe Vahtramäe

Olime edukad ning saime toetuse oma ideede elluviimiseks. Meie reis sai teoks 23. mail. Külastasime Laulupeo Muuseumi ning
teaduskeskust AHHAA.

Laulupeo Muuseumis saime teada, et meie laulupidude traditsioon sai alguse Tartu Vanemuise Seltsi liikmete algatusel aastal 1869. Nutika mehena kaasas Johann Voldemar Jannsen korraldusmeeskonda nii Baltisaksa ja Tsaari-Venemaa esindajaid, sest alguses pidasid nii ühed kui ka teised ebamõistlikuks, et eestlased laulaksid oma peol eesti keeles. Suureks abiks laulupeo korraldamisel oli oma isale Lydia Jannsen (Koidula). Tollel ajal ei olnud võimalik, et sellistes ettevõtmistes osaleksid ka naised. Esimestel laulupidudel laulsid ainult mehed, kellest suurem osa olid koolmeistrid. Lisaks jutustati meile põhjalikult Johann
Voldemar Jannsenist ja tema perekonnast ja mitte ainult – giid rääkis meile veel selle muuseumi hoone ajaloost ja töötajatest. Hoone ostis rikkalt kaupmehelt Vanemuise Selts, kelle eestvedamisel lavastati sealsamas 1870. aastal esimene eestikeelne näidend “Saaremaa Onupoeg” mille Lydia Koidula saksa näidendi põhjal. Laulupeo Muuseumi parki on istutatud kümme Eesti kultuuriajalooga seotud isikutele ning kooridele pühendatud puud.

Muuseumist viis meid tee teaduskeskusesse AHHAA, kus külastasime erinevaid atraktsioone ja AHHAA uut näitust “AHHAA meeled. Tunne kui julged”. Hiljem oli meil võimalik vaadata teadusteatrit „Avasta valgus“. Optika-teemalises teatris nägime, kuidas võimas
valgus asjad plahvatama pani ja kuidas päikesekreem UV-kiirguse eest kaitseb ja saime teada millest koosneb valgus ning millest tekivad värvid. Töötoas „Keskkonnasäästlik miniaed“ saime meisterdada jäätmepakenditest põneva miniaia kuhu külvasime söödavate taimede seemneid. Jääme põnevusega ootama, kas neist ka taimed kasvavad. Oleme rõõmsad ja tänulikud saadud võimaluse eest, õppida meie rahva ärkamisajast ja avastada põnevat teadusmaailma ning tutvustada seda kõike meie ukrainlastest koolikaaslastele.