Abiturient tähendab õpiabi!

Hanna TALI
Johanna TAMMIST

Koolilehe Kirjatark toimetus pöördus 2.a ja 2.b klassi õpilaste poole, et nad paneksid kirja, kuidas nemad saavad aru järgmistest koolielus kasutatavastest sõnadest: pedagoog, abiturient, direktor, vahetund, klassijuhataja, koolitus ja arenguvestlus.

Lisaks mõistetele pidid lapsed joonistama SUPERÕPETAJA pildi.

Pedagoog

kokk; see kes köögis hästi süüa teeb ja õpilastele seda annab; söögivahetund; töö lõpetamine; direktori abi; kes vaatab teiste pealt maha; president; laps; milleski väga täpne inimene; kook; kirjanduslik teadus; kes tegeleb paberitega; aitab lastel tähti õppida; kes teeb palju pahandust; hästi suur koog; õpitund; kooli juhataja; direktor; kuulamine; arvuti; söögi tädi.

Abiturient 

õpetaja; kes aitab lapsi; aitamine; kes aitab teisi; kus abistatakse lapsi; õpetaja kes aitab, kui sul midagi välja ei tule; kes viib koolitust läbi; kooli arst; arst; kes kontrollib õpilasi ja nende tervist; kooli lõpetaja; abitund; koolilaps; kaheteistkümnenda klassi õpilased; suured lapsed; abitu; õpiabi.

Direktor

kooli juhataja; hoiab kooli korras; on igal kooli üritusel; kooli õpetaja; see kui keegi teeb halba; kooli kõige tähtsam õpetaja; kooli tegija; kooli direktor; et pahandust ei juhtuks; vaatab, et koolis oleks kõik korras; direktori tund; ta on koolimajas kõige kauem; pill; aitab.

Vahetund

puhkamine; kus saab natuke puhata; aeg mis on pärast tunde; puhkamis tund; mängutund; aeg mil lapsed saavad olla; kahe tunni vahe; koolis vaba aeg; tund, kus ei pea õppima; koolitund.

Klassijuhataja

õpetaja; kes õpetab õpilasi ja on ise väga tark; kellel on oma klass; juhatab asju; õpetaja, kes õpetab; kõige parem õpetaja üldse; õpetaja kes on kindla klassi juhataja.

Koolitus

sinna lähevad õpetajad uusi asju õppima; seal saab õppida midagi uut; seal räägitakse asjadest; on nagu eksam; ring, kus saad oma töös osavamaks; kooli aitamine; saad targemaks; seal on koos emad ja õpetajad; õpetaja õpetab lapsi; kus räägitakse õpetajatega; õpetamine; õpetus; kus saad targemaks kui tavaliselt; õppus; räägitakse kuidas laps käitub; õpetajad käivad õppimas; tund või ring; kooli vahetamine; töö; puhkus; õpetajate päev; ülesanded; täiendõpe.

Arenguvestlus

arenemine; kus räägid oma iseloomust; laste äpistamine; emade ja isadega rääkimine; ema ja laps räägivad õpetajaga; õpetajad räägivad omaette; seal räägitakse lapse õppimisest; kuidas koolilapsed käituvad; et sa teaks, et seda ei tohi teha; rääkimine; lapse arenguvestlus; kuidas on asjad õigesti; räägitakse kui hästi laps tööd teeb; kus vanemad räägivad, kuidas sul läinud on; arengu tund; õpetajate vaheline asi; kui laps õpib.