5.a klassi kogemus keskkonnakampaanias osalemisel

5.a klass otsustas sellel aastal osaleda nii alumiiniumist teeküünlaümbriste kui ka patareide kogumiskampaanias.

Alguses püstitasime eesmärgi, et oleme rahul, kui saame kokku 7000 patareid ja 2000 küünlaümbrist.

Küünlaümbriseid ja patareisid hakkas juba detsembri lõpus vaikselt kogunema. Kõige aeganõudvamaks osutus küünlaümbriste puhastamine vahast ja patareide sorteerimine. Üsna üllatavad olid nööp-patareid, sest neid oli palju ning mõned olid väga väikesed. Nööp-patareid kogusime kokku 2-liitrisesse plastikämbrisse.

Esimene suurem sorteerimine, puhastamine ja kokku lugemine toimus 1. veebruaril. Fotod Anne Aasamets.

Juba hakkasid tekkima kokkuloetud patareide kastid. Pakendasime patareid 1000 kaupa. Need patareid, mida välja sorteerisime, pakendasime samuti.

Teine suurem ülelugemine toimus 23. veebruaril.  Kuna sellel päeval toimus koolis ka Eesti Vabariigi aktus, siis olid mõned sorteerijad pidulikumalt riides kui tavaliselt ja pilti, kus rahvariideseelikus neiu kummikinnastega patareisid loeb, ei ole varem nähtud 🙂

Fotod Anne Aasamets

Millegipärast sobisid kampaaniale ainult kindlat sorti patareid. Suured ümmargused ja nelinurksed patareid jäid meile arusaamatul põhjusel kogutu hulgast välja, kuigi ka need on keskkonnale ohtlikud. Õnneks võttis Kuusakoski väljaspool arvestust vastu ka need patareid.

 

Kõik klassi õpilased andsid nii küünlaümbristega kui ka patareidega oma panuse. 21. märtsil laadisime oma kogutud patareid ja küünlaümbrised Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi poolt organiseeritud ühise äraveo käigus auto järelkärule ja saatsime nad Kuusakoski AS Pärnu osakonna poole teele. Fotod Anne Aasamets

Me ületasime oma alguses püstitatud eesmärgid neljakordselt. Lõpptulemusena saime 8501 küünlaümbrist ning 28152 patareid. Meie kogutud patareid kaalusid ligikaudu 470 kilogrammi.

Parimad patareide kogujad: I koht Markus Kaljur – 4062; II koht Jass Välja – 3611; III koht Johann Tohv – 2770

Parimad küünlaümbriste kogujad: I koht Jass Välja – 3079; II koht Kerdo Pirso – 1329; III koht Johann Tohv – 582.

Panime kirja, mida õppisime kogumise käigus.

Hendrik, Sten, Heimo, Markus K.

Me õppisime:

 • patareisid kokku lugedes paremini ja kasulikumalt arvutama;
 • koostööd tegema;
 • küünlaümbriseid puhastama;
 • et patareid ja küünlaümbrised on loodusele  ohtlikud;
 • et patareisid ja küünlaümbriseid  tuleb sorteerida;
 • et küünlaümbrised on taaskasutatavad.

 

Eliise, Markus R., Lauri, Kerdo

Me õppisime et:

 • sorteerimine pole üldse kerge;
 • patareid on loodusele ohtlikud, sest need reostavad loodust;
 • küünlaümbriseid saab taaskasutada;
 • kui küünlaümbrised vahast ära puhastada, siis saab vahast uue küünla valmistada;
 • kõiki patareisid ei saa sorteerida, sest mõnel kõik märgised on pealt kulunud;
 • pidime hoidma sorteerimisel oma käsi ja vahepeal kasutasime kindaid, sest mõned patareid olid väga mustad.

 

Alma, Mia ja Andres

Meie õppisime, et:

 • küünlaümbriseid taaskasutatakse;
 • küünlaümbriseid pole lihtne puhastada;
 • patareisid tekib kodudes ikka väga palju;
 • patareisid tuleb õigesti sorteerida;
 • patareisid on palju erinevat sorti – nad erinevad välimuse ja tähistuse poolest;
 • patareisid on raske lugeda kui neid on tohutult palju.

 

Eliis, Iiris ja Johann

Me õppisime, et:

 • küünlaümbriseid peab sorteerima, sest need on loodusele ohtlikud;
 • küünlaümbriseid saab ümber töödelda;
 • patareid on loodusele ja inimestele väga kahjulikud;
 • patareisid on kasulikum kummikinnastega sorteerida, sest patareid on mustad;
 • kasulikke võtteid kasutades saab kiiremini patareisid kokku lugeda.

 

Jass, Sandra ja Margaret

Me õppisime, et:

 • patareisid on tüütu lugeda, sest see väsitab, eriti kui neid on palju;
 • küünlaümbriseid koguda ja puhastada on meie keskkonnale kasulik ja mõistlik;
 • küünlaümbriste puhastamise käigus rohkem töötama koos grupikaaslastega;
 • patareisid tuleb koguda, sest muidu võivad nad maha vedelema jääda. Puhastamiseks ja sorteerimiseks panime isegi kindad kätte;
 • küünlaümbriseid tuleb sorteerida, sest need on alumiiniumist ja loodusele ohtlikud;
 • patareid on ohtlikud jäätmed ja need võivad süttida kui neid hoida kergesti süttivas keskkonnas.

 

Klassijuhataja Anne

Mina õppisin, et:

 • väga oluline on lapsevanemate toetus;
 • on väga kasulik, kui õpilastel on palju abivalmis sugulasi, sõpru ja tuttavaid;
 • õpilaste suhtlemisoskus ja –julgus on olulised omadused;
 • on vaja ohutuid anumaid, milles hoidistada patareisid;
 • kogutud patareid haisevad;
 • patareid kaaluvad üllatavalt palju;
 • kui patareisid klassis hoiustada, siis võtavad nad ära väga palju ruumi;
 • meid ümbritsevates asutustes on üllatavalt palju patareide kogumiskohti. Varem olin märganud neist vaid paari, kuhu tavaliselt oma patareid poetasin;
 • kogumisega võib tekkida hasart.