Võistutantsimine 2020

Kärt Mia KINGLA

20. septembril 2020 toimus Harku vallas 12. naiste võistutantsimine ja 3. neidude võistutantsimine.

Algselt pidi tomuma võistutantsimine 25. – 26. aprillil ja registreeritud oli 28 rühma, aga nüüd sügisel võistlesid vaprad 8 rühma. Võistutantsimine pühendati tänavu Helju Mikkeli 95. sünnipäevaks. Saarde vallast pärit naisrühm Surju sõbratarid (juhendajad Dea Haar ja Ülle Alanurm) pälvisid esikoha ja kõige sarmikama tantsurühma auhinna. Kõik naisrühmad esitasid kolm tantsu: Helju Mikkeli “Lina” ja kaks vabalt valitud tantsu. Neiduderühmad aga kaks tantsu: Kertu Alvre “Hällu pääle kutsuminõ” ja üks vabalt valitud. Surju Sõbratarid valisid enda repertuaari Helju Mikkeli “Sind ei võta, sind ei jäta”, mille eest saadi kohtunikelt täispunktid, ja Agne Kurrikoff-Hemanni “Kust teadsid tulla”.

Fotod: Kaido Kabral